Picture of Lisa Grøtan Sørgaard

Lisa Grøtan Sørgaard

Hei. Jeg heter Lisa Grøtan Sørgaard, er 24 år og kommer fra Harran i Trøndelag. Jeg har alltid vært kreativ, men samtidig interessert i teknologi, derfor ble interaksjonsdesign et passende studie for meg. Her får jeg mulighet til å utfordre kreativiteten og forbedre mine teknologiske kunnskaper. Jeg har utviklet ferdigheter innenfor designprosesser, brukersentrert design og samarbeid i tverrfaglige team. Jeg tror på viktigheten av å bry seg om brukernes behov og forstå hvordan design påvirker deres opplevelse.

Illustrasjon av vårt LMS, Semester.
Informasjonsarkitektur, høst 2022

Semester - Learning Management System

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi fikk i oppgave å utarbeide et nytt forslag til en læringsplattform (LMS) for å forbedre studieopplevelsen for studenter, kursansvarlige og programkoordinatorer. Gjennom analyse av intervjudata identifiserte de felles utfordringer og behov, utviklet brukerpersonas, og prioriterte mål og krav. Deretter konstruerte de et sitemap basert på funksjonenes relevans for brukergrupper. Ved å bruke Figma til å utvikle skisser og prototyper kunne de realisere sine designkonsepter effektivt, med fokus på brukerens behov og prinsippene for brukersentrert design

Studenter involvert:

Skjermbilde av tjenesten. Illustrasjon
Bacheloroppgave, vår 2024

Fant.no

Dette bachelorprosjektet innen interaksjonsdesign ved Institutt for design, NTNU Gjøvik samarbeidet med Netlife, et ledende design- og teknologibyrå i Norge. Tjenesten er nettbasert tjeneste hvor du kan registrere gjenstander og har fokus på å koble personer som har mistet eller funnet gjenstander. Målet var å utvikle en løsning som kunne redusere mengden mistede gjenstander og minimere miljøpåvirkningen samtidig som den forenklet eierens søk etter mistede eiendeler.

Studenter involvert:

Bruk av galleri installasjon. Foto
Responsive design and wearable technologies, høst 2023

Electric Ecosystems

"Elektriske Økosystemer: En reise gjennom det australske hav" er et kunstprosjekt som utforsker det australske marine miljøet gjennom en kombinasjon av kunst og teknologi. Gjennom interaktiv elektrisk maling og lydopplevelser kan besøkende utforske symbiosen mellom marine skapninger og deres omgivelser. Ved å berøre den elektriske malingen utløses lydeffekter som tar publikum med på en reise gjennom det australske havet. Ved å bruke EyeJack-appen kan besøkende skanne QR-koden og se animasjoner av dyrene, noe som gir en levende og engasjerende opplevelse. "Elektriske Økosystemer" ikke bare underholder, men fremmer også forståelse for dyrenes liv og deres rolle i det marine økosystemet.