Picture of Lisa Grøtan Sørgaard

Lisa Grøtan Sørgaard

Hei. Jeg heter Lisa Grøtan Sørgaard, er 24 år og kommer fra Harran i Trøndelag. Jeg har alltid vært kreativ, men samtidig interessert i teknologi, derfor ble interaksjonsdesign et passende studie for meg. Her får jeg mulighet til å utfordre kreativiteten og forbedre mine teknologiske kunnskaper. Jeg har utviklet ferdigheter innenfor designprosesser, brukersentrert design og samarbeid i tverrfaglige team. Jeg tror på viktigheten av å bry seg om brukernes behov og forstå hvordan design påvirker deres opplevelse.

Illustrasjon av vårt LMS, Semester.
Informasjonsarkitektur, høst 2022

Semester - Learning Management System

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi fikk i oppgave å utarbeide et nytt forslag til en læringsplattform (LMS) for å forbedre studieopplevelsen for studenter, kursansvarlige og programkoordinatorer. Gjennom analyse av intervjudata identifiserte de felles utfordringer og behov, utviklet brukerpersonas, og prioriterte mål og krav. Deretter konstruerte de et sitemap basert på funksjonenes relevans for brukergrupper. Ved å bruke Figma til å utvikle skisser og prototyper kunne de realisere sine designkonsepter effektivt, med fokus på brukerens behov og prinsippene for brukersentrert design

Studenter involvert: