Picture of Ingvild Marie Kraggerud

Ingvild Marie Kraggerud

Hei, jeg heter Ingvild, er 23 år og kommer fra Lunner på Hadeland. Da jeg fant interaksjonsdesign, tenkte jeg det var det perfekte studiet for meg, da det kombinerer både teknologi og psykologi. Jeg tok nemlig disse som valgfag på videregående, hvor IT-valgfaget fikk øynene mine mer opp for teknologi, samt at jeg allerede hadde en interesse for psykologi. I løpet av studiet har jeg utviklet en større interesse for samspillet mellom menneske, teknologi og design. Som designer er jeg opptatt av å skape brukervennlige og tilgjengelige digitale designløsninger som setter brukerens behov i fokus. Jeg trives godt med alle fasene i designprosessen, men prototypingsfasen er min favoritt.


Mockup av designforslag til ungfritid.no. Illustrasjon.
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

Ung Fritid

Ung Fritid var et tverrfaglig prosjekt hvor vi skulle forbedre brukervennligheten til nettsiden ungfritid.no, en digital oppslagstavle for fritidsaktiviteter. Vi gjennomførte en grundig evaluering av nettsidens tilgjengelighet i henhold til WCAG-standardene for å identifisere områder for forbedring. Ved å kombinere denne evalueringen med innsiktsarbeid utformet vi en prototype med et nytt designkonsept. Designforslaget var spesielt utformet med tanke på målgruppen, og hadde et ungdommelig og friskt uttrykk med vennlige farger og myke former. Løsningen fulgte WCAG-krav ved å ha god kontrast, lesbar tekst med enkelt font og nok avstand, tilgjengelighets-ikon, og et konsekvent design.