Grafisk Design

Studenter fra Bachelor i grafisk design ved NTNU i Gjøvik avslutter tre års studier med en utstilling. Hver student viser åtte utvalgte designarbeider fra egen mappe.

Utstillingen inkluderer designarbeider for papirbaserte og elektroniske medier, samt skilt og veifinningssystemer. For eks­empel innen bedriftsprofilering, løsninger for web, mobil og nettbrett, bokdesign, tidsskriftdesign, avisdesign, kalligrafi og skriftdesign.

Til toppen