Picture of Natalie Gundersen Sneisen

Natalie Gundersen Sneisen

Hei! Mitt navn er Natalie Sneisen. Jeg er en 22 år gammel student, opprinnelig fra Trondheim. Før jeg startet på interaksjonsdesignstudiet hadde jeg et friår, hvor jeg tilfeldigvis kom over studiet da jeg skulle søke. Da jeg skulle velge studie var en viktig faktor for meg at det ikke ble for teoretisk, men hadde praktisk arbeid også.

Gjennom studiet har vi vært innom flere fagområder, hvor jeg fikk sansen for å designe apper og nettsider med et fokus på universell utforming. Min favorittdel av prosjektene har vært å designe og lage prototyper. Likevel liker jeg å være med på hele prosessen, så man kan bedre få en bedre forståelse og oversikt over hva brukerne ønsker.


Mockup av redesignet nettside.
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

Transformasjon av Digital Opplevelse: Nytt liv til Ungfritid.no

I dette prosjektet samarbeidet vi med grafisk studenter. Vårt oppdrag var å redesigne Ungfritid.no, som er en gratis nettside støttet av frivillige organisasjoner. Nettsiden fungerer som en oppslagstavle for diverse fritidsaktiviteter. I vår løsning hadde vi fokus på å gi nettstedet et nytt og sprekt design, på bakgrunn av resultatene fra intervjuene. I tillegg til det nye designet hadde vi fokus på at den skulle kunne brukes av så mange som mulig. Det vi har valgt å vektlegge her er at det skal være rom for å trykke feil, men likevel ha muligheten til å enkelt komme seg tilbake til der man var.

Studenter involvert:

Mockup av designet
Designpraksis i bedrift, høst 2023

Praksisprosjekt

Høsten 2023 var jeg i praksis hos Selvklart, hvor jeg fikk gjennomføre et prosjekt for en av kundene deres. Min oppgave var å lage en ny salgsapp for sjåførene til Engers Lefsebakeri, da den løsningen de hadde var 12 år gammel og utdatert. Gjennom intervjuer og observasjoner kom jeg opp med et løsningsforslag til hvordan den nye appen kunne se ut. Den nye løsningen gir sjåførene flere funksjoner som skal hjelpe de med å effektivisere hverdagen når de er ute og kjører fra kunde til kunde. Videre hadde jeg et møte med kunden hvor jeg viste wireframes i tillegg til en side av det ferdig designet. Designet ble godkjent av kunden, og jeg fortsatte mot det ferdige designet.

Mockup av designet
Web of Things, høst 2023

Fur Guardian: The future of pet safety

Fur Guardian var et prosjekt vi utviklet under emnet Web of Things, hvor gruppen min lagde et smarthalsbånd med GPS-tracking og en QR-kode for dyr. Med vår løsning ville det gi dyreeiere enkel tilgang til å finne kjæledyret sitt ved hjelp av tracking i halsbåndet som er knyttet opp mot en app. Appen har mange forskjellige funksjoner, med blant annet statistikk for å følge med på hvor mye mosjon dyret får, samt den viktigste funksjonen hvor man kan melde i fra om dyret er savnet, sånn at det vil komme opp hvis noen scanner QR-koden. Utfordringen med dette prosjektet var å vise hvorfor vårt smarthalsbånd var bedre enn en AirTag eller andre lignende løsninger.