Picture of Tor Lykke Fjellbakk

Tor Lykke Fjellbakk

Halla, jeg heter Tor, og er en 24 år gammel student innenfor interaksjonsdesign. Jeg kommer fra Drammen, og startet på studiet etter et fagbrev og ett år på ingeniør forkurs. Jeg har alltid vært opptatt av design, men var fortsatt litt usikker på veien videre. Etter litt om og men havnet valget på interaksjonsdesign, et valg som senere viste seg å være et klokt valg. Jeg liker å være kreativ og skape nye smarte løsninger som andre kan dra nytte av. I tillegg har det psykologiske aspektet bak designet også trigget interesse.

Mitt interesseområde innenfor studiet ligger for det meste på tjenestedesign, fysisk prototyping og digital prototyping av nettsider og apper, men også det å forstå brukeren.


Modell av vårt redisign av Ungfritid.no. Mockup
Design og prototyping for digitale produkter, Vår 2023

Ungfritid.no

Vi fikk en oppgavebrief fra de ansvarlige bak nettsiden Ungfritid.no, hvor de ga oss som oppgave å gi nettsiden et nytt design som skulle ha fokus på brukervennlighet og et attraktivt design. Denne nettsiden skulle designes og prototypes for både mobil og PC format.

For brukervennlighetens skyld, var det stort fokus på en oversiktlig og lett tilgjengelig filtermeny for å gjøre det enklere for brukeren å finne noe de synes er interessant. I tillegg ble det inkludert en favorittknapp, slik at brukerne hadde mulighet til å kunne finne tilbake til aktiviteter som falt dem i smak.

For det estetiske, ble det endring av fargevalg og en minimalistisk og ryddig layout av de ulike aktivitetene.

Studenter involvert: