Picture of Aron Hunstad Haugen

Aron Hunstad Haugen

Hei!

Jeg heter Aron Hundstad Haugen. Jeg er 25 år, og kommer fra Stavanger. Jeg startet på interaksjonsdesign her i Gjøvik fordi jeg syntes det så ut som en spennende industri der man får løse komplekse utfordringer, samtidig som man har mulighet til å jobbe kreativt.

Mitt favorittområde innenfor interaksjonsdesign er innsiktsarbeid. Det å grave skikkelig i en problemstilling for å komme til bunns i hva som faktisk trengs for å lage en effektiv løsning er både givende og lærerikt.


Banner for miljøagentene. Illustrasjon.
Designpraksis i bedrift, høst 2023

Miljøagentene.no

Under praksisperioden min jobbet jeg hos Inmeta, der jeg fikk muligheten til å jobbe på det som skulle bli den nye nettsiden til Miljøagentene. Vi startet med en grundig intervjurunde, der vi intervjuvet barn, foreldre og lærere for å kartlegge hvordan den tidligere nettsiden ble opplevd og hva slags behov de hadde. Denne innsikten ble deretter bearbeidet i workshops for å komme frem til prioriteringer som sammen med en grafisk profil fra Molberger skulle danne konseptet for den endelige siden. Det siste vi gjorde var iterering/prototyping og testing for å forsikre oss om at det som ble laget ga mening og var brukervennlig for de som skulle bruke nettsiden.

Studenter involvert:

Digital plakat om CapMap      	 Digital plakat om CapMap Turn on screen reader support   To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash
Web of Things, høst 2023

CapMap

Mange studenter i Gjøvik opplever å komme til campus for å jobbe, bare for å finne ut at det ikke er noen ledige plasser. Løsningen vår i dette prosjektet løser dette problemet ved å installere ultrasoniske sensorer ved populære arbeidssteder på campus. Sensoren, sammen med en intuitiv nettløsning, viser hvilke rom som er opptatt og hvilke rom som historisk sett blir brukt mye basert på historisk data. På denne måten kan studenter gjøre et informert valg om hvor de vil jobbe før de kommer til campus. Sensoren viser også arbeidsforhold i rommene i form av lyd og temperaturmålinger. Prosjektet ble gjennomført tverrfaglig med interaksjonsdesignere og webutviklere.

Poster av redesign for ungfritid.no
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

Ungfritid

I dette prosjektet fikk vi som oppgave å redesigne ungfritid.no, en aktivitets- og arrangementsplattform rettet mot ungdom. VI gjennomførte en grundig innsiktsfase med grundige analyser av dagens nettside og andre løsninger for inspirasjon når det gjaldt stil og struktur. Denne innsikten la et godt grunnlag for videre arbeid, som inkluderte en ny grafisk profil og designsystem. Løsningen fokuserer på at nettsiden skal være brukervennlig og lett og bruker for både unge og voksne som bruker siden. Prosjektet ble gjennomført tverrfaglig med studenter fra grafisk design.

Studenter involvert: