Picture of Zahra Sedighi

Zahra Sedighi

Hei

Mitt navn er Zahra Sedighi, og jeg er bachelorstudent på interaksjonsdesign. Som spesialist på universell utforming forstår jeg hvordan man designer produkter, tjenester og miljøer for alle. Studieretningen passer mine ferdigheter og egenskaper perfekt, noe som øker min entusiasme for å takle alle oppgaver som interaksjonsdesigner. Jeg er en analytisk, innovativ og kreativ designer, lidenskapelig opptatt av å skape meningsfulle løsninger. Min nysgjerrighet og kreativitet hjelper meg med å finne unike løsninger, og jeg skaper verdi gjennom design!

Takk for din interesse!

"Hi-Fi mobile Figam prototype av ny løsning for studenter"
Informasjonsarkitektur, høst 2022

Brukersentrert, effektiv utdanningsplatform

Det et spennende gruppeprosjekt som fokuserer på å konseptualisere og designe en ny LMS-løsning (Learning Management System) for NTNU. Dette innebærer å håndtere kompleksiteten mellom administrasjon, studieprogramledere, emnelærer og studenter. Hovedmålet med designprosessen var å forbedre brukeropplevelsen for alle involverte brukere, og gi dem bedre oversikt over detaljene i deres studiehverdag.

Resultatet av prosjektet var en ny LMS-design som tilfredsstilte kravene til brukersentrert systemutvikling. Den nye løsningen bidro til å forbedre studiehverdagen for både studenter og emneansvarlige ved å gi dem bedre verktøy for administrasjon, kommunikasjon og læring.


Studenter involvert:

Illustrasjon av applikasjon/overvåkingssystem for myMicrohouse+
Web of Things, høst 2023

myMicrohouse +

Dette gruppeprosjektet går ut på å utvikle et brukervennlig nettbasert overvåkningssystem for mikrohus. myMicrohouse+ er en prototype som kombinerer funksjonaliteten til et off-grid mikrohus med et integrert Internet of Things (IoT) system. Løsningen er ideell for miljøbevisste brukere. Prototypen er en skala modell utstyrt med sensorer for å overvåke temperatur, luftfuktighet, batterinivåer, solenerginivåer og vindhastighet/retning. IoT-systemet gir umiddelbar tilgang til disse dataene, noe som gjør det lettere å styre energi og ventilasjon. Ved å tilby sanntidsinformasjon gir myMicrohouse+ appen brukerne bedre kontroll og fleksibilitet for å optimalisere driften av mikrohuset.

SOKK webapplikasjon, Eldres vei til nettbasert digital kompetanse–og motivasjon. Illustrasjon
Bachelorprosjekt, vår 2024

Digital inkludering med SOKK (Seniornett Online Kompetansekurs): Eldres vei til nettbasert digital kompetanse–og motivasjon

I bachelorprosjektet har vi i samarbeid med SpareBank1 Østlandet utforsket utfordringene som seniorer over 67 år møter ved bruk av BankID. Vi har samarbeidet med Seniornett Stange, hvor vi har gjort observasjoner, dybdeintervjuer, og distribuert spørreskjemaer. Spørreskjemaene ble også distribuert til Seniornett-medlemmer nasjonalt. Innsikten endret vår tilnærming, noe som førte til utviklingen av en nettapplikasjon som hjelper seniorer med å øke sine digitale ferdigheter. SOKK (Seniornett Online Kompetansekurs) gir seniorene tilgang til brukervennlige kurs, øvelser, ferdighetstester, simulatorer og digitale hjemmetjenester ved behov, og benytter Seniornett-veiledere som ressurs.