Picture of Sondre Berntsen Jørgensen

Sondre Berntsen Jørgensen

Hei! Mitt navn er Sondre Berntsen Jørgensen. Jeg er 26 år og kommer fra en plass som heter Tynset. Jeg har alltid vært interessert i teknologi, men også det å lage ting fra bunnen av. Jeg tenkte at Webutvikling hørtes veldig interessant ut og valgte å starte på dette studiet i 2021.

Jeg har alltid interessert meg mest for frontend utvikling innenfor studiet, det å kunne skape visuelt tiltalende nettsider. En annen ting som alltid har interessert meg er å se det overordnede bildet på en nettside, hvordan frontend og backend henger sammen.


Plakat som beskriver vanningssystemet.
Web of Things, høst 2023

Automatic Plant Watering System

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi fikk i oppgave å lage en prototype til et nytt produkt som var koblet til internettet. Vi valgte å gjøre vanning i hjemmet enklere og kom med en idé som skulle automatisere vanning av planter. Dette vanningssystemet kunne kontrolleres av en applikasjon på mobilen. Resultatet av dette prosjektet ble en fungerende nettside optimalisert for mobil hvor du kunne logge inn for å ha kontroll på de ulike plantene og vanningen deres. Prototypen hadde også sensor for jordfuktighet og var automatisert til å vanne når planten ble for tørr.