Picture of Sebastian Robert Kowalski

Sebastian Robert Kowalski

Hei! Mitt navn er Sebastian Kowalski, 24 år og interaksjonsdesignstudent fra Gjøvik. Min fascinasjon for brukervennlig design har alltid vært til stede, men det var først etter en tid som bilmekaniker jeg innså at min sanne lidenskap lå et annet sted. Overgangen til UX-studier ved NTNU markerte begynnelsen på min reise mot det jeg virkelig brenner for. Innenfor UX-design finner jeg min største glede i å utforme både digitale og fysiske løsninger som forener minimalistisk estetikk med funksjonalitet. Jeg har en spesiell forkjærlighet for å skissere og utvikle digitale prototyper, en prosess hvor jeg virkelig kan utfolde meg kreativt.


Hi-fi Figma prototype av mobilappen. Illustrasjon
Informasjonsarkitektur, høst 2023

Vardal turnforening

I vårt prosjekt fikk vi i oppdrag å utvikle en digital løsning for Vardal Turnforening; et verktøy for planlegging og kommunikasjon. Målet var å organisere informasjonen slik at den ble logisk, lett tilgjengelig, og enkel å forstå for brukerne. Min rolle varierte gjennom prosjektet: Jeg ledet og gjennomførte intervjuet, utformet lo-fi skisser, og utviklet til slutt mid til hi-fi skisser av mobilapplikasjonen i Figma. Dette arbeidet krevde en balanse mellom teknisk dyktighet og forståelse for brukernes behov, noe som har vært en spennende og lærerik prosess.

Studenter involvert:

Mobil og desktop bilde av vår profil-side for iSonen. Illustrasjon.
Designpraksis i bedrift, vår 2023

iSonen - Klubbside

Dette prosjektet inngikk som en del av min praksisperiode hos Buypass AS, hvor jeg fikk anledning til å arbeide med en utviklingsoppgave for en nettside som heter iSonen. iSonen er en plattform som tillater idrettsklubber å publisere sportsarrangementer for sine medlemmers deltagelse. Utfordringen lå i at klubbene ikke oppnådde tilstrekkelig synlighet på nettsiden, og krevde egne profilsider. Disse sidene skulle tilby klubbene mulighet til å vise generell informasjon, kommende arrangementer, dele bilder og gjøre andre innlegg. Min oppgave var å kartlegge behovene til både brukerne og klubbene for å kunne utvikle en løsning som effektivt løste problemet med klubbens manglende synlighet.

Studenter involvert:

Mockups av prototypen på desktop og mobil. Illustrasjon.
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

UngFritid

Prosjektet "UngFritid" fokuserte på forbedringen av en allerede eksisterende nettside dedikert til opprettelse og påmelding til arrangementer for barn og ungdom. Hovedmålet var å utvikle en løsning som var både lett tilgjengelig og intuitiv for unge brukere og deres foreldre, samtidig som den oppfylte kravene til universell utforming. For å oppnå dette, var omfattende kommunikasjon og samarbeid med grafiske designere viktig for at prosjektet ble en suksess.

Studenter involvert: