Picture of Sebastian Robert Kowalski

Sebastian Robert Kowalski

Hei! Mitt navn er Sebastian Kowalski, 24 år og interaksjonsdesignstudent fra Gjøvik. Min fascinasjon for brukervennlig design har alltid vært til stede, men det var først etter en tid som bilmekaniker jeg innså at min sanne lidenskap lå et annet sted. Overgangen til UX-studier ved NTNU markerte begynnelsen på min reise mot det jeg virkelig brenner for. Innenfor UX-design finner jeg min største glede i å utforme både digitale og fysiske løsninger som forener minimalistisk estetikk med funksjonalitet. Jeg har en spesiell forkjærlighet for å skissere og utvikle digitale prototyper, en prosess hvor jeg virkelig kan utfolde meg kreativt.


Hi-fi Figma prototype av mobilappen. Illustrasjon
Informasjonsarkitektur, høst 2023

Vardal turnforening

I vårt prosjekt fikk vi i oppdrag å utvikle en digital løsning for Vardal Turnforening; et verktøy for planlegging og kommunikasjon. Målet var å organisere informasjonen slik at den ble logisk, lett tilgjengelig, og enkel å forstå for brukerne. Min rolle varierte gjennom prosjektet: Jeg ledet og gjennomførte intervjuet, utformet lo-fi skisser, og utviklet til slutt mid til hi-fi skisser av mobilapplikasjonen i Figma. Dette arbeidet krevde en balanse mellom teknisk dyktighet og forståelse for brukernes behov, noe som har vært en spennende og lærerik prosess.

Studenter involvert: