Picture of Ruben Rødne Lange

Ruben Rødne Lange

Halla!

Ruben heter jeg, 32 år gammal, trønder (med bart), tidligere kokk, nå interaksjonsdesigner.

Startet på interaksjonsdesign studiet rett etter pandemien og 6 år i kokkebransjen, har ikke angret på det et sekund. Har alltid vært småkreativ av meg og liker godt å knote med problemstillinger, så interaksjonsdesign passer meg som hånd i hanske.

Innen studiet har prototyping, testing og iterering vært mine favoritter, prosessen med kontinuerlig forbedring og gradvis ferdigstilling er veldig givende.

Gjennom bacheloroppgaven min har jeg også fått et godt forhold til innsiktsfasen. Å kunne finne fram til kjernene i problemer ved hjelp av intervjuer er noe jeg liker godt.


Mockup av mobilløsningen for ungfritid.no
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

Ungfritid.no

Dette var et gruppeprosjekt hvor den frivillige organisasjonen "Ungfritid" ønsket en ny nettside. Ungfritid.no er en «digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 26 år».

Basert på innsikt kom vi frem til en løsning som vi mener i større grad har et helhetlig uttrykk. Viktigst av alt dekker det nye nettstedet brukernes behov bedre; lett navigasjon, samarbeider med brukeren i større grad og lar brukeren løse problemene på en mer effektiv måte. Nettstedet har fått mer karakter og appellerer i større grad til målgruppen, både via farger, illustrasjoner, ny logo og typografi.

Studenter involvert:

Illustrasjonsbilde av karttjenesten CAPMAP
Web of Things, høst 2023

Karttjenesten CAPMAP

I emnet Web of Things (WoT) skulle vi benytte WoT-teknologi for å gjøre campus mer forutisgbar og tilgjengelig for studentene. Utgangspunktet for løsningen vår var basert på våre egne utfordringer med å finne arbeidsplasser på campus Mustad. Dette ble bestyrket ved å høre med andre studenter om hva de mener og hva de behøver for å få en lettere studiehverdag. Vi bestemte oss for å bruke sensorer for å telle antall okkupanter av et rom eller område for så å kunne vise dette i en kartløsning. Løsningen har også mulighet til å vise temperatur og støynivå i områdene. Løsningen valgte vi å kalle CAPMAP!

Illustrasjonsbilde av ny onboardingsprosess for fondskunder
Bachelorprosjekt, vår 2024

Fondsparing for unge voksne

I høstsemesteret 2023 gjennomførte vi et fordypningsprosjekt for Sparebank 1 Østlandet der vi utforsket hvordan kundereisen rundt sparing og kjøp av fond ble opplevd. Dette ønsket vi å jobbe videre med som et bachelorprosjekt. Etter diskusjon med oppdragsgiver, ble det bestemt at prosjektet skulle fokusere på unge voksne i en alder fra 18 år til 29 år. Etter en lang innsiktsprosess, med intervjuer og think aloud gjennomganger av tjenesten gikk vi inn i en iterativ prosess der vi designet en ny onboarding brukerreise for nye fondskunder. Løsningen handler om å formidle riktig informasjon på riktig tid, med klart språk for å ruste brukeren til å ta informerte valg om fondsparing.

Studenter involvert: