Picture of Nina Eide Martinsen

Nina Eide Martinsen

Hei hallo! Mitt navn er Nina og jeg er en 33 år gammel grafisk design-student fra Oslo. Jeg har bakgrunn fra kunst- og håndverksstudier i både Voss og Trondheim, i tillegg har jeg en bachelor i medieproduksjon fra NTNU Gjøvik under beltet. Alt dette til tross har jeg alltid hatt en liten forkjærlighet til grafisk design. På studiet har vi fått testet mange forskjellige områder grafisk design kan ta for seg. Noen av mine favoritter må nok være redaksjonell design, emballasjedesign og visuelle identiteter. Det å leke seg med konsepter og lage brukervennlige løsninger.

PC som viser alle elementene i den visuelle identiteten
Strategisk design, vår 2020

Visuell identitet, Kunstsilo

Dette var et prosjekt der vi jobbet med å utvikle en visuell identitet for Kunstsilo i tråd med deres visjon og verdier. Kunstsilo skal bli et pulserende opplevelsessenter bygd i en gammel kornsilo. Prosessen startet med research av byggets historie, museets mål og hva slags kunst som skulle stilles ut der. Deretter intervjuet vi personer i målgruppen. Basert på innsikten kom vi fram til en enkel logo, typografi, fargepalett, og et mønster som til sammen skulle utgjøre en helhet. Vi har definert retningslinjer for hvordan disse elementene skal brukes på ulike flater. Konseptet vårt knytter sammen historien til den gamle kornsiloen, formene til det unike bygget og kunsten som stilles ut der.

Studenter involvert:

  • Gry Øverheim

  • Linn Moløkken