Picture of Lucas Munkeberg Brenne

Lucas Munkeberg Brenne

Hei! Jeg heter Lucas, og er en 24 år gammel designer fra Sandvika. Jeg begynte å studere interaksjonsdesign etter å ha hatt en interesse for kunst og design så lenge jeg kan huske. Min erfaring innenfor spilldesign, i tillegg til digital og fysisk utforming er noe jeg føler gir meg en god bredde som designer.

Jeg liker godt å jobbe med prototyping av både digitale tjenester og fysiske produkter. Det er gøy og lærerikt å iterere, forbedre og komme med nye og spennende ideer. Prosjekter innenfor interaksjonsdesign gir meg anledning til å jobbe med ting som er nyttige og kan utgjøre en positiv forskjell i verden.


Redesign av ungfritid sin nettside vist på mobile mockups
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

Ungfritid.no

Dette prosjektet handlet om å redesigne nettsiden ungfritid.no. Hovedmålet med oppgaven var å forbedre brukervennligheten av nettsiden, og gruppen utarbeidet en funksjonell prototype med forbedringer av nettsiden, med hovedfokus på mobilbrukere.

Den ferdige løsningen har et lekent uttrykk gjennom bruk av energiske maskoter og appellerende farger. Designet er laget for å gjøre nettsiden lett å bruke for både unge og voksne. Fokus på universell utforming sørger for at brukere med funksjonsnedsettelser også skal kunne benytte seg av tjenesten uten problemer. Utformingen tar også hensyn til oppdragsgiverens ønsker om en tjeneste som kjører raskere og er mindre belastende for systemer.

Studenter involvert: