Picture of Lucas Munkeberg Brenne

Lucas Munkeberg Brenne

Hei! Jeg heter Lucas, og er en 24 år gammel designer fra Sandvika. Jeg begynte å studere interaksjonsdesign etter å ha hatt en interesse for kunst og design så lenge jeg kan huske. Min erfaring innenfor spilldesign, i tillegg til digital og fysisk utforming er noe jeg føler gir meg en god bredde som designer.

Jeg liker godt å jobbe med prototyping av både digitale tjenester og fysiske produkter. Det er gøy og lærerikt å iterere, forbedre og komme med nye og spennende ideer. Prosjekter innenfor interaksjonsdesign gir meg anledning til å jobbe med ting som er nyttige og kan utgjøre en positiv forskjell i verden.


Redesign av ungfritid sin nettside vist på mobile mockups
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

Ungfritid.no

Dette prosjektet handlet om å redesigne nettsiden ungfritid.no. Hovedmålet med oppgaven var å forbedre brukervennligheten av nettsiden, og gruppen utarbeidet en funksjonell prototype med forbedringer av nettsiden, med hovedfokus på mobilbrukere.

Den ferdige løsningen har et lekent uttrykk gjennom bruk av energiske maskoter og appellerende farger. Designet er laget for å gjøre nettsiden lett å bruke for både unge og voksne. Fokus på universell utforming sørger for at brukere med funksjonsnedsettelser også skal kunne benytte seg av tjenesten uten problemer. Utformingen tar også hensyn til oppdragsgiverens ønsker om en tjeneste som kjører raskere og er mindre belastende for systemer.

Studenter involvert:

Logoen til GjørOm med et bilde av lokalet
Bacheloroppgave, vår 2024

GjørOm Ombruksverksted

GjørOm er prosjektet fra min bacheloroppgave utviklet med to medstudenter basert på et oppdrag fra Gjøvik kommune. Formålet med denne oppgaven var å finne en måte å oppfordre til mer ombruk hos beboerne i Gjøvikregionen. Den ble spisset inn til å fokusere på studentene i Gjøvik og å skape en sosial samlingsplass i byen. Heller enn kun å være en butikk er dette et verksted der man selv kan reparere ting, eller delta på workshops og arrangementer som handler om ombruk. Vi har fokusert mye på innsiktssamling og brukerundersøkelser for å sikre at løsningen vår passer brukergruppen best mulig, samtidig som den er både oppnåelig og mulig å skalere opp og ned etter behov.

Logo og tegning av mystisk vesen i vann
Advanced Interaction Design Project, høst 2023

Mythic North

Mythic North var mitt capstone prosjekt under mitt utvekslingssemester til Queensland University of Technology. Prosjektbeskrivelsen var veldig åpen, og jeg valgte dermed å gå i en retning der jeg kunne jobbe med illustrasjon og gamified elementer. Målet var å lage en interaktiv verden der brukeren kan utforske og oppdage ulike steder og vesener, og samtidig lære om gammel mytologi og folketro. I tillegg kan man se et lite galleri for hvert vesen med kunstverk som viser hvordan de har blitt fremstilt i forskjellige deler av Skandinavia.