Picture of Lisa Mari Myrene

Lisa Mari Myrene

Hei! Jeg heter Lisa Mari og fullfører for øyeblikket en bachelorgrad innen Webutvikling ved NTNU Gjøvik, da min interesse for teknologi og design har alltid vært en stor motivasjon. Etter endt studie vil jeg gå av med kompetanse innen moderne fullstack webteknologier, brukersentrerte metoder og design.

Det som inspirerer meg til å forfølge en karriere innen utvikling, er gleden av å skape meningsfulle digitale opplevelser der man har fokus på tilgjengelighet og brukervennlighet. Jeg mener å jobbe kreativt og systematisk sammen med mennesker er nøkkelen til å utvikle innovative konsepter for web. Jeg ser frem til å tilegne meg flere kunnskaper og erfaringer i arbeidslivet etter endt studie!


Mockups av vår Workshop Booking System nettside. Illustrasjon.
Web Project, vår 2023

Workshop Booking System

I dette gruppeprosjektet var målet å utvikle et digitalt bookingsystem for verkstedet på NTNU Gjøvik. Hele faget var rettet mot utviklingen av prosjektet, som ga oss tid til å transformere en prosjektidé til et minimalt levedyktig produkt (MVP), der vi samarbeidet med en fiktiv prosjekteier for å identifisere krav, etablere designsystemer, og utvikle en fungerende webapplikasjon. Prosjektet ga oss en stor innsikt og læringskurve innen fullstack webteknologier (MERN stack), i tillegg til hosting og CSS rammeverk. Dette var virkelig et spennende prosjekt der vi fikk prøve oss på utvikling av bookingsystem med brukerroller, innloggingssystem og administrerende funksjonaliteter.