Picture of Ingvild Årdal

Ingvild Årdal

Hei sann! Mitt navn er Ingvild Årdal, jeg er 32 år gammel og kommer fra en liten by på Vestlandet. Etter mange år som barnehagelærer førte veien meg videre til interaksjonsdesign på NTNU. Som interaksjonsdesigner får jeg jobbe kreativt, og treffe mennesker gjennom prosessen av innsiktsarbeid, som er en kombinasjon jeg trives med. Jeg setter pris på å følge en idé fra start til slutt sørge for et godt resultat for brukeren.

Mine favorittfag gjennom studiet har vært fysisk prototyping, design og prototyping for digitale flater og tjenestedesign.


Mockup av nettsiden
Design og prototyping for digitale flater, vår 2023

UngFritid

Vi fikk i oppgave av Tietoevry å redesigne nettsiden Ungfritid.no, på vegne av Frivillighet Norge. Oppgaven gikk ut på å forbedre brukervennligheten, evaluere nettsiden og redesigne den ved hjelp av designmetoder. Dette var et gruppeprosjekt vi hadde sammen med grafisk design.

Løsningen vår ble å lage en responsiv nettside som ga brukeren mulighet til å

- Finne en aktivitet ved å bruke det frie søkefeltet, bla gjennom siden eller bruke et enkelt skjema for at nettstedet skulle foreslå aktiviteter i nærheten.

- Finne informasjon om en aktivitet, inkludert en lenke til organisasjonens hjemmeside

- Melde seg på en aktivitet og betale for den umiddelbart.


Studenter involvert:

Kinoplakat Gjøvik Kino & Scene
Tjenestedesign, vår 2023

Gjøvik Kino & Scene

Dette var et gruppeprosjekt for Gjøvik Kino & Scene hvor oppgaven var å optimalisere tjenestedesignet, med aldersgruppen 18-26 år i fokus. Vi samlet innsikt gjennom spørreundersøkelser og intervjuer, og utarbeidet en brukerreise for å identifisere utfordringene studenter møter ved å søke informasjon og tilbud. Ved bruk av point of view-statements og how might we-formuleringer, spisset vi problemstillingen til: "Hvordan kan vi gjøre informasjon og tilbud mer tilgjengelig for unge mellom 18-26 år?" Løsningen vår besto av fysiske og digitale plakater, samt reklame i sosiale medier.

Poster web of things
Web of things, høst 2023

myMicrohouse+

Et gruppeprosjekt hvor målet var å utvikle en integrert IoT-prototype med en brukervennlig web-overvåking. Denne skulle gi sanntidsinformasjon om temperatur, batterinivåer og fuktighet for å sikre brukertrygghet for et mikrohus. Prototypen, myMicrohouse+, fungerer som et off-grid mikrohus og tilbyr samtidig en enkel webbasert overvåkingsløsning. Et IoT-system, utstyrt med sensorer og teknologi, samler og utveksler data over internett. Vi har skapt en nettside som gir eieren av off-grid-boligen trygghet ved å tilby en brukervennlig overvåkingsapp. Applikasjonen, bygget med React, Express og Python, gir viktige statistikker uten behov for nærhet til eiendommen.