Picture of Hallvard Grotli

Hallvard Grotli

Hei, mitt navn er Hallvard, og jeg er 23 år gammel fra Ski. Jeg valgte å søke på Webutviklingsstudiet her på Gjøvik fordi jeg har en stor interesse for teknologi og design. Studiet passet for meg fordi det kombinerer min kreative side med min nysgjerrighet og interesse for koding og programmering.

Gjennom studiet har jeg ikke bare fått lære om webutvikling, men også om viktige ferdigheter som prosjektplanlegging, samarbeid i grupper og lignende som jeg føler har vært veldig verdifullt.


En beskrivelse av vanningssystemet, komponenter, funksjonaliteter, og bruk. Plakat
Web of Things, høst 2023

Automatisk Vanningssystem

Dette var et gruppeprosjekt der vi var fem medlemmer med et felles mål om å forenkle eller automatisere en prosess ved hjelp av teknologi. Etter grundig diskusjon kom vi frem til at et automatisk vanningssystem ville være svært nyttig, spesielt for de som har mange planter og begrenset tid til å vanne dem manuelt. I prosjektet fordelte vi oppgavene basert på våre individuelle interesser og ferdigheter. Noen fokuserte hovedsakelig på programmering, andre på grensesnittdesign, mens resten konsentrerte seg om den fysiske implementeringen av systemet. Gjennom samarbeidet lærte vi mye, og det var svært tilfredsstillende når vi endelig fikk systemet til å fungere slik vi hadde forestilt oss.

Spillerens karakter som planter og vanner trær.
Bacheloroppgave, vår 2024

Javascript Spill

I dette prosjektet var vi en gruppe på tre medlemmer som jobbet sammen om å utvikle et JavaScript-spill. Målet vårt var å lære barn om CO2-utslipp og konsekvensene av disse på en enkel og engasjerende måte. I spillet styrer spilleren en karakter som må fjerne handlinger som bidrar til høyt CO2-utslipp, for eksempel avskoging og forsøpling, samtidig som de legger til bærekraftige handlinger som planting av trær og resirkulering. Hvert nivå i spillet inneholder morsomme dialoger og oppdrag for å gjøre læringen mer interessant og gøy.

Hjemsiden til verkstedssystemet
Webprosjekt, vår 2023

Verkstedssystem

Vi var en gruppe på tre som utviklet et system for å administrere NTNU's verksted. Systemet inneholdt brukere med ulike roller som kunne låne, rapportere, endre, fjerne og forespørre nytt utstyr (forskjellig basert på deres rolle). Nettsiden ga oversikt over statusen til ulike verktøy, inkludert om de var tilgjengelige eller utlånt. Vi designet en minimalistisk nettside som var enkel å bruke, slik at brukerne raskt kunne finne og utføre handlingene de trengte, samtidig som de fikk klar og tydelig informasjon.