Picture of Daniel Lillevik

Daniel Lillevik

Hei. Jeg heter Daniel Lillevik. Jeg er en 21 år gammel student fra Bodø i Nordland. Jeg starta på interaksjonsdesignstudiet etter et år på et annet studie på Gjøvik, som jeg begynte på rett etter VGS i 2021. Design har alltid vært noe jeg har hatt interesse for, uansett hvilken form det var snakk om, og jeg syntes interaksjonsdesign var en interessant del av dette.

Mitt interesseområde innenfor studiet har stort sett vært fysisk prototyping og produksjon. Det å lage noe fysisk man kan bruke er noe jeg har gjort mye gjennom hele barndommen. Men jeg er også glad i å jobbe med folk under intervjuer og i workshops, som er noe jeg har gjort en del under bacheloren.


Bilde av tapen på gulvet rundt pultene, og bordene som står slik de skal i dem.
Sensorisk og berøringsvennlig interaksjonsdesign, vår 2023

Faste plasser for stoler og pulter i et klasserom

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi skulle finne en måte å få folk til å sette bord og stoler på plass der de hørte hjemme i et klasserom etter det var brukt, for å unngå rot neste gang klasserommet skulle brukes. Vi brukte da Mesaninen på Mustad for å teste systemer vi kom opp med, da dette var et rom som ofte bruktes, og som resultat, ofte var rotete etter bruk. Vi satt da opp både plakater med en illustrasjon av hvordan rommet skulle se ut, og så brukte vi tape med forskjellig farge for å markere hvilke bord som skulle stå inntil hverandre, hvor de skulle stå, og hvordan de skulle stå.