Picture of Daniel Lillevik

Daniel Lillevik

Hei. Jeg heter Daniel Lillevik. Jeg er en 21 år gammel student fra Bodø i Nordland. Jeg starta på interaksjonsdesignstudiet etter et år på et annet studie på Gjøvik, som jeg begynte på rett etter VGS i 2021. Design har alltid vært noe jeg har hatt interesse for, uansett hvilken form det var snakk om, og jeg syntes interaksjonsdesign var en interessant del av dette.

Mitt interesseområde innenfor studiet har stort sett vært fysisk prototyping og produksjon. Det å lage noe fysisk man kan bruke er noe jeg har gjort mye gjennom hele barndommen. Men jeg er også glad i å jobbe med folk under intervjuer og i workshops, som er noe jeg har gjort en del under bacheloren.


Bilde av tapen på gulvet rundt pultene, og bordene som står slik de skal i dem.
Sensorisk og berøringsvennlig interaksjonsdesign, vår 2023

Faste plasser for stoler og pulter i et klasserom

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi skulle finne en måte å få folk til å sette bord og stoler på plass der de hørte hjemme i et klasserom etter det var brukt, for å unngå rot neste gang klasserommet skulle brukes. Vi brukte da Mesaninen på Mustad for å teste systemer vi kom opp med, da dette var et rom som ofte bruktes, og som resultat, ofte var rotete etter bruk. Vi satt da opp både plakater med en illustrasjon av hvordan rommet skulle se ut, og så brukte vi tape med forskjellig farge for å markere hvilke bord som skulle stå inntil hverandre, hvor de skulle stå, og hvordan de skulle stå.


Design i helsetjenester, høst 2022

Frivillig Gjøvik App

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi skulle lage noe innen helsetjenester, hovedsakelig for Gjøvik kommune. Vår gruppe endte da opp med å lage en app som skulle hjelpe med å styrke frivilligheten på Gjøvik, spesielt rundt helsetjenestene, ved å øke engasjement for å delta. Denne gikk da ut på at for eksempel studenter kunne bruke appen til å melde seg på frivillig arbeid, hvor du kunne tjene opp poeng for å bygge opp rabatter lokalt på Gjøvik, eller evt. bruke dem på trekninger for å vinne ting. Dette ville da forhåpentlig vis øke interesse i å være frivillig.

Studenter involvert:

PC og mobil med nettsiden åpen. Illustrasjon
Design og prototyping for digitale produkter, vår 2023

UngFritid - Alternativt nettsidedesign

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi fikk oppdrag av UngFritid å forbedre designet på nettsiden deres. De følte at nettsiden deres ikke var god nok, og at en bedre nettside kanskje ville øke bruk av den. Vi startet da med å samle inn innsikt ved å teste den nåværende siden med forskjellige brukere, og vi fikk tilbakemeldinger om at siden var "kjedelig", og da vi gjorde en strukturanalyse av siden innså vi at strukturen også måtte ryddes opp i. Så da satt vi igang med å først sette opp en bedre struktur på nettstedet, for å så gå videre på designet. Vi valgte da å bruke litt mer mønster og farger, og gikk for et mer lekent design enn det designet som var på den faktiske siden.

Studenter involvert: