Picture of August Jeppestøl

August Jeppestøl

God dag. Jeg heter August Jeppestøl. Jeg er 22 år gammel og kommer fra den glade sørlandsbyen Tvedestrand. Jeg ble introdusert til designverdenen da jeg begynte på medier og kommunikasjon på videregående, og siden da har mesteparten av livet mitt dreiet seg om design. Det ble et felt der mine systematiske, nøyaktige og skapende egenskaper ble ekstremt nyttige.

Min største styrke innenfor studiet er typografi og luft. Om det er å designe visuell identitet, bok, nettside eller skilt, er jeg opptatt av at typografien og komposisjonen skal være av øverste grad. Problemløsning og historiefortelling er også viktige temaer for meg, ettersom jeg mener det er rota i en god designer sitt arbeid.

Kalligrafi og skriftdesign, vår 2023

NTNU Sans

NTNU Sans er en universal grotesk skrift. Denne skriften skal brukes av NTNU på alle flater, spesielt på overskrifter, men kan også brukes i større mengder. Skriften er relativt nøytral, men har noen unike trekk som gjør at universitetet kan bli gjenkjent gjennom typografien. Kurvene er firkantede i formen for å representere akademia sine mer matematiske studier, samtidig som mer organiske kurver viser til mer tenkende studier. Designtrekk i skriften var også inspirert av NTNU sin logo og de store bokstavene som står utenfor alle NTNU sine campuser. Skriften kan brukes i alle størrelser, forutsatt at fornuftig valg av vekt blir gjort (light, regular, semibold).