Hopp til hovedinnhold

Om nettsiden

Utviklingsansvarlige

Som utviklingsansvarlige har vi hatt et overordnet ansvar for utviklingen av nettsiden. Vi har også bestemt hvilke teknologier som ville bli brukt. Det ble valgt Next.js som rammeverk sammen med contentlayer for å bygge nettsiden.

Innholdsansvarlig

Som innholdsansvarlig hadde jeg ansvar for å samle inn bilder og tekst fra studentene. Dette ble automatisert ved hjelp av Microsoft Forms, Power Automate og OneDrive, SharePoint og Teams.

Designansvarlige

Som designansvarlige hadde vi ansvar for å lage den grafiske profilen til utstillingen. Den inneholder: logo, fargepalett, former, typografi, trykte flater og designmanual som ble brukt under utviklingen av nettsiden.

Prototyping

Våres ansvar var å utvikle en prototype i samsvar med designmanualen beskrevet i den grafiske profilen.