Avgangsutstilling 2022, logo

Avgangsutstilling

Om

27 studenter fra Bachelor i grafisk design, 29 studenter fra Bachelor interaksjonsdesign og 18 studenter fra Bachelor i webutvikling ved NTNU i Gjøvik avslutter tre års studier med en utstilling. Hver student viser utvalgte arbeider fra egenportefølje.

Utstillingen inkluderer studentarbeider for papirbaserte og elektroniske medier. Kjerneområder for de ulike studieretningene vil for grafisk design være typografi og informasjonsdesign. Interaksjonsdesign har hatt fokus på tjenestedesign og å utforme løsninger som støtter opp under menneskers kommunikasjon og samhandling. For webutvikling er innovative og brukervennlige webløsninger vektlagt. Fellesnevnere for alle studieretningene er universell utforming samt brukersentrert design og utvikling.

Når

Fredag 3. juni kl. 11.00–19.00,
formell åpning kl. 12.00

Lørdag 4. juni kl. 10.00–15.00

Hvor

Raufossveien 40, 2821 GjøvikGoogle Maps ↗MazeMap ↗

Grafisk design

27 studenter fra Bachelor i grafisk design ved NTNU i Gjøvik avslutter tre års studier med en utstilling. Hver student viser ti utvalgte designarbeider fra egen mappe.

Utstillingen inkluderer designarbeider for papirbaserte og elektroniske medier, samt skilt og veifinningssystemer. For eks­empel innen bedriftsprofilering, løsninger for web, mobil og nettbrett, bokdesign, tidsskriftdesign, avisdesign, kalligrafi og skriftdesign.

Interaksjonsdesign

28 studenter fra Bachelor i interaksjonsdesign ved NTNU i Gjøvik avslutter tre års studier med en utstilling. Studentene har også laget en egen digital portefølje for å introdusere seg selv og reflektere over læringsutbyttet i ulike emner og prosjekter.

Utstillingen inkluderer designarbeider for elektroniske medier, så vel som fysiske prototyper, og viser eksempler på hva studentene har jobbet med i emner som tjenestedesign, informasjonsarkitektur, tingenes web, forretningsdesign, og fysisk prototyping.

Webutvikling

18 studenter fra Bachelor i Webutvikling ved NTNU i Gjøvik avslutter tre års studier med en utstilling. Hver student viser et sammendrag av sine prosjekter her. Studentene har også laget en personlig nettportefølje for å introdusere seg selv og reflektere over læringsutbyttet i ulike emner og prosjekter.

Studentene kombinerer brukersentrerte designmetoder og web-teknologier for å løse problemer. Utstillingen inkluderer en rekke ulike arbeider fra idéskaping, konseptualisering og prototyping til utvikling og implementering.