Avgangsutstilling 2022, logo

Vilde Gunnes Bertelsen

Webutvikler

Vilde

Hei! Jeg heter Vilde, er 22 år og kommer fra Rennebu, Trøndelag. Jeg ble interessert i programmering et år eller to før jeg fant studiet webutvikling. Før jeg kom til Gjøvik, tok jeg et år med spillutvikling på Buskerud FHS, men spill traff ikke helt hjertet, ihvertfall ikke fulltid. Webutvikling eller WoT derimot, er nå framtiden min. Prosjekter hvor jeg har fått laget alt selv fra grunnmur til siste detalj har vært mine favoritter, både frontend og backend relatert.

Min første portfolio

Min første portfolio

Prosessen for prosjektet gikk i den ene metoden jeg brukte: trial-and-error. Jeg hadde en vag idé om designet, og gikk rett på kodingen. Dette var min første nettside. Metodene brukt i prosjektet gikk for det meste up to trial-and-error, med enkel research. Researchen gikk ut på å lete meg frem til rette HTML tags og CSS selectorer og properties. Resultatet ble en statisk portfolio nettside. Grunnen jeg vil vise frem denne nettsiden er for å sammenligne den med de senere prosjektene jeg har gjennomført.

Plan-ts

Plan-ts

Prosessen for prosjektet var basert på en god fremgangsmåte, hvor vi hadde i oppgave å lage en løsning for vanning av planter på campus. F.eks. lagde vi en low- og high-fidelity prototype og brukertestet dem.  Metodene brukt i dette prosjektet var hovedsakelig sketching, low- og high-fidelity prototyping, bruker testing, site-mapping og component-mapping, samt research. Resultatet ble en nettløsning med alle plantene på campus satt i en database med informasjon som ‘dato for neste vanning’, samt plassering og lysbehov.

Tempero Energitjenester AS Beregningsmodeller

Tempero Energitjenester AS Beregningsmodeller

Prosjektet strekker seg over to semestre, hvor gruppen min fokuserte på forarbeid i første semester og utvikling i det andre semesteret (dette semesteret). Vår oppdragsgiver er Tempero Energitjenester AS, som tilbyr beregningsmodeller til sine kunder. Vår oppgave er å tilgjengeliggjøre leiing og bruk av modellene over en nettløsning. Metodene brukt i prosjektet er bl.a. low- og high-fidelity prototyping, brukertesting, site-mapping, component-mapping, brukerundersøkelse, intervju, heuristisk testing og research. Sluttresultatet vil bli en digital løsning hvor Tempero sine kunder kan leie og bruke beregningsmodeller knyttet til Tempero Energitjenester AS.