Hopp til hovedinnhold
Sivert Gullberg Hansen

Sivert Gullberg Hansen


Heisann! 👋

Mitt navn er Sivert, og koding har vært min lidenskap helt siden barndommen. Jeg begynte å eksperimentere med koding i en ung alder, og siden den gang har jeg vært hekta. Med rundt 7 års kodeerfaring har jeg opparbeidet en solid kompetanse.

De siste 2 årene har jeg arbeidet profesjonelt som fullstack-utvikler i team. Denne erfaringen har gitt meg verdifull innsikt i å jobbe effektivt og samarbeide sømløst med andre.

Når jeg ikke er på jobb, bruker jeg gjerne fritiden min på spillutvikling. Jeg er en stor tilhenger av spillmotorene Unity, Unreal Engine og Roblox og har jobbet med dem siden omtrent 2015. Dette er en lidenskap jeg virkelig nyter og alltid har gleden av å drive med.

Nylig har jeg hatt muligheten til å utforske AI-teknologi sammen med Ola Hulleberg. Vi har trent opp en gjenkjenningsmodell som kan identifisere skapninger i et videospill. Målet er å la modellen lese skjermbilder fra spillet og ta valg basert på konteksten. Dette spennende prosjektet har gitt meg en ny horisont å utforske, og jeg ser frem til hvor det kan føre oss.

Alt i alt er jeg en engasjert utvikler med et bredt spekter av interesser. Kvalitet er viktig for meg i alt jeg gjør, og jeg ser frem til å se hvor karrieren min tar meg. Hvis du vil lære mer om meg og mine interesser, kan du sjekke ut hjemmesiden min.

Prosjekter

Sustainable Web Design Guidelines

Bacheloroppgave i webutvikling

Sustainable Web Design Guidelines

Denne bacheloroppgaven fokuserer på miljøkonsekvensene av Internett og behovet for bærekraftig webdesignpraksis. Nettet krever betydelig datakraft og elektrisitet, noe som bidrar til klimaendringer. Målet med denne bacheloroppgaven er å minimere nettets karbonavtrykk ved å undersøke bevissthet, praksis, utfordringer og barrierer som både industrien og akademia står overfor.

Bacheloroppgaven presenterer forskning utført for Yavuz Inal på vegne av Institutt for design ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Den er delt inn i tre studier: Bevissthet og praksis, Utfordringer og barrierer og Retningslinjer. Studiene i denne bacheloroppgaven undersøker bærekraftig webdesign ved å undersøke utvikleres bevissthet og praksis, identifisere nåværende utfordringer og hindringer for implementering, og foreslå praksis som bør inkluderes i dedikerte retningslinjer for bærekraftig webdesign.

Ved å studere disse aspektene har bacheloroppgaven til hensikt å gi praktiske retningslinjer for bærekraftig nettdesign for å hjelpe interessenter med å prioritere bærekraft i nettløsninger og kollektivt redusere nettets karbonavtrykk. I tillegg er forskningsresultatene publisert og vil bli presentert på relevante konferanser om Human-Computer Interaction (HCI), og disseminert sammen med retningslinjene på et nettsted utviklet av gruppen.

Gryt

Åpen kildekodebasert tekst-, tale- og videochat-plattform

Gryt

Gryt er en åpen kildekodebasert tekst-, tale- og videochat-plattform som vektlegger personvern. Prosjektet er i startfasen og kontinuerlig endring.

Gryt gir brukerne muligheten til å drifte sine egne servere, slik at de har full kontroll over samtaler og data som deles. Det er en sikker og privat kommunikasjonsplattform som lar brukerne kommunisere fritt og samtidig beskytte sitt personvern.

Prosjektet er drevet av meg selv og jeg jobber på det alene på fritiden. Du kan finne prosjektet på GitHub.

Besøk gjerne hovedsiden til Gryt på gryt.chat for å se flere funksjoner og egenskaper Gryt tilbyr.

Office Coffee

IDG2100 - Full-stack webutvikling

Office Coffee

I prosjektet vårt, Office Coffee, brukte vi både front-end og back-end teknologier for å skape en helhetlig løsning. Front-end delen av applikasjonen ble utviklet ved hjelp av React.

For å sikre at bare autoriserte brukere får tilgang til applikasjonen, integrerte vi Gmail API for å verifisere e-postadresser knyttet til godkjente domener. Vi dokumenterte API-et med Swagger, som tillot oss å beskrive API-endepunkter, parametere og responsstrukturer på en standardisert og oversiktlig måte.

I tillegg la vi stor vekt på sikkerhet i prosjektet, spesielt når det gjelder håndtering av autentisering og autorisasjon. Vi brukte JWT (JSON Web Tokens) for å sikre at bare autoriserte brukere hadde tilgang til visse sider og funksjonaliteter. Vi sørget for at tokens ble riktig lagret og verifisert for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i applikasjonen.

Vi utviklet en sikker RESTful API til prosjektet. Dette tillot brukerne å sømløst opprette, lese, oppdatere og slette kaffedata i systemet. Vi bygde blant annet funksjonalitet som lar brukerne oppdatere informasjonen om sist brygget kaffe og håndtere ulike aspekter ved kaffebryggingen.

Samlet sett gjorde prosjektet det mulig for oss å forbedre ferdighetene våre innen React-utvikling, teamsamarbeid og integrering av frontend- og backend-teknologier. Det ga oss verdifull praktisk erfaring med å lage et fullstack-prosjekt hvor vi håndterte krav og utfordringer basert på virkelige scenarier.

TemAI

Maskinlæring - Computer Vision

TemAI

Nylig har jeg hatt muligheten til å utforske spennende AI-teknologier i samarbeid med Ola Hulleberg. Prosjektet vårt involverte trening av en gjenkjenningsmodell ved bruk av YOLOv8, en populær og kraftig objektgjenkjenningsalgoritme. Målet var å utvikle en modell som kunne identifisere og gjenkjenne forskjellige skapninger i et videospill.

For å oppnå dette, brukte vi en kombinasjon av teknologier og verktøy. Python, et allsidig programmeringsspråk, ble brukt til å implementere selve modellen og treningsskjemaet. Vi utnyttet OpenCV-biblioteket for bildebehandling og manipulering, og DXCam for å fange skjermbilder fra selve videospillet.

Treningen av modellen involverte flere steg. Først samlet vi en stor mengde treningsdata, bestående av skjermbilder fra videospillet, som inkluderte ulike skapninger og kontekster. Deretter brukte vi annoteringsverktøy for å merke skapningene i bildene og lage et treningssett. Vi trente deretter opp modellen ved å mate inn treningssettet og justere vektene gjennom flere iterasjoner av trening.

Prosjektet har gitt meg en utvidet horisont innenfor AI og maskinlæring, og har åpnet opp for videre utforskning av bruken av modeller i kontekstavhengige beslutninger i videospill. Samarbeidet med Ola Hulleberg har vært svært givende, og jeg ser frem til å se hvor dette prosjektet kan føre oss videre i å utnytte AI-teknologi for spennende bruksområder.

Exam Matcher

IDG2671 - Web prosjekt

Exam Matcher

Gjennom prosjektet fikk jeg verdifull erfaring med å utvikle et brukervennlig system for ulike brukertyper, inkludert administratorer, lærere og anonyme brukere. Jeg fikk innsikt i systemdesign og brukeradministrasjon, og lærte å håndtere oppgaver som oppretting og endring av brukerkontoer.

For lærerne innebar systemet muligheten til å registrere forespørsler om en ekstra sensor, inkludert viktig informasjon som emne, datoer og arbeidsmengde. De kunne også klassifisere sine forespørsler med tagger, gjøre endringer og se forslag fra andre lærere som ønsket å være andresensor. Systemet ga også anonyme brukere en landingsside med prosjektinformasjon og statistiske beskrivelser av forespørsler.

Gjennom prosjektet utviklet jeg ferdigheter i brukeradministrasjon, systemdesign, skjemautvikling og datapresentasjon. Jeg ble mer kompetent i opprettelse og endring av brukerkontoer, behandling av brukerinndata og design av brukervennlige grensesnitt. Jeg fikk også erfaring i datavisualisering og presentasjon av statistiske data.