Hopp til hovedinnhold
Ola Hulleberg

Ola Hulleberg


Hei!

Mitt navn er Ola, og jeg er en erfaren webutvikler med en kjærlighet innenfor backend-systemer.

Jeg har vært interessert i både koding og programmering siden jeg var syv år gammel, og har vært innom det meste av programmering-/kodespråk.

I tillegg til min kompetanse som webutvikler, har jeg også en hobbybakgrunn innen serverhosting, og har dermed opparbeidet meg en omfattende kunnskap om infrastruktur og nettverk. Dette har gitt meg en dyp forståelse av hvordan man skal optimalisere applikasjoner og tjenester for å kunne skalere og håndtere stor trafikk samt effektiv troubleshooting.

Jeg har i senere tid jobbet med å utvikle en computer vision-modell i samarbeid med skolekamerat, Sivert Gullberg Hansen. Modellen anvender avanserte maskinlæringsalgoritmer for å analysere skjermbilder fra et spill i sanntid, med formålet om å ta autonome spillvalg. Eksempelvis kan modellen velge å fange en skapning som er veldig sjelden, eller vinne kampen ved å bruke riktige angrep utifra typen skapning.

Jeg er stadig på jakt etter nye utfordringer og muligheter til å utvikle meg videre. Hvis du leter etter en pålitelig og kreativ webutvikler med en dyp forståelse av webutvikling, serverinfrastruktur og ikke minst computer vision, så er det bare å ta kontakt via epost eller LinkedIn!

Prosjekter

Sustainable Web Design Guidelines

Bacheloroppgave i webutvikling

Sustainable Web Design Guidelines

Denne bacheloroppgaven fokuserer på miljøkonsekvensene av Internett og behovet for bærekraftig webdesignpraksis. Nettet krever betydelig datakraft og elektrisitet, noe som bidrar til klimaendringer. Målet med denne bacheloroppgaven er å minimere nettets karbonavtrykk ved å undersøke bevissthet, praksis, utfordringer og barrierer som både industrien og akademia står overfor.

Bacheloroppgaven presenterer forskning utført for Yavuz Inal på vegne av Institutt for design ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Den er delt inn i tre studier: Bevissthet og praksis, Utfordringer og barrierer og Retningslinjer. Studiene i denne bacheloroppgaven undersøker bærekraftig webdesign ved å undersøke utvikleres bevissthet og praksis, identifisere nåværende utfordringer og hindringer for implementering, og foreslå praksis som bør inkluderes i dedikerte retningslinjer for bærekraftig webdesign.

Ved å studere disse aspektene har bacheloroppgaven til hensikt å gi praktiske retningslinjer for bærekraftig nettdesign for å hjelpe interessenter med å prioritere bærekraft i nettløsninger og kollektivt redusere nettets karbonavtrykk. I tillegg er forskningsresultatene publisert og vil bli presentert på relevante konferanser om Human-Computer Interaction (HCI), og disseminert sammen med retningslinjene på et nettsted utviklet av gruppen.

TemAI

Maskinlæring - Computer Vision

TemAI

Nylig har jeg hatt muligheten til å utforske spennende AI-teknologier i samarbeid med Sivert Gullberg Hansen. Prosjektet vårt involverte trening av en gjenkjenningsmodell ved bruk av YOLOv8, en populær og kraftig objektgjenkjenningsalgoritme. Målet var å utvikle en modell som kunne identifisere og gjenkjenne forskjellige skapninger i et videospill.

For å oppnå dette, brukte vi en kombinasjon av teknologier og verktøy. Python, et allsidig programmeringsspråk, ble brukt til å implementere selve modellen og treningsskjemaet. Vi utnyttet OpenCV-biblioteket for bildebehandling og manipulering, og DXCam for å fange skjermbilder fra selve videospillet.

Treningen av modellen involverte flere steg. Først samlet vi en stor mengde treningsdata, bestående av skjermbilder fra videospillet, som inkluderte ulike skapninger og kontekster. Deretter brukte vi annoteringsverktøy for å merke skapningene i bildene og lage et treningssett. Vi trente deretter opp modellen ved å mate inn treningssettet og justere vektene gjennom flere iterasjoner av trening.

Prosjektet har gitt meg en utvidet horisont innenfor AI og maskinlæring, og har åpnet opp for videre utforskning av bruken av modeller i kontekstavhengige beslutninger i videospill. Samarbeidet med Sivert Gullberg Hansen har vært svært givende, og jeg ser frem til å se hvor dette prosjektet kan føre oss videre i å utnytte AI-teknologi for spennende bruksområder.

Office Coffee

IDG2100 - Full-stack webutvikling

Office Coffee

I prosjektet vårt, Office Coffee, brukte vi både front-end og back-end teknologier for å skape en helhetlig løsning. Front-end delen av applikasjonen ble utviklet ved hjelp av React.

For å sikre at bare autoriserte brukere får tilgang til applikasjonen, integrerte vi Gmail API for å verifisere e-postadresser knyttet til godkjente domener. Vi dokumenterte API-et med Swagger, som tillot oss å beskrive API-endepunkter, parametere og responsstrukturer på en standardisert og oversiktlig måte.

I tillegg la vi stor vekt på sikkerhet i prosjektet, spesielt når det gjelder håndtering av autentisering og autorisasjon. Vi brukte JWT (JSON Web Tokens) for å sikre at bare autoriserte brukere hadde tilgang til visse sider og funksjonaliteter. Vi sørget for at tokens ble riktig lagret og verifisert for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i applikasjonen.

Vi utviklet en sikker RESTful API til prosjektet. Dette tillot brukerne å sømløst opprette, lese, oppdatere og slette kaffedata i systemet. Vi bygde blant annet funksjonalitet som lar brukerne oppdatere informasjonen om sist brygget kaffe og håndtere ulike aspekter ved kaffebryggingen.

Samlet sett gjorde prosjektet det mulig for oss å forbedre ferdighetene våre innen React-utvikling, teamsamarbeid og integrering av frontend- og backend-teknologier. Det ga oss verdifull praktisk erfaring med å lage et fullstack-prosjekt hvor vi håndterte krav og utfordringer basert på virkelige scenarier.

Smart Mirror

IDG3006 - Web of Things

Smart Mirror

Vil du tenke deg et speil som ikke bare reflekterer ditt ytre, men også gir deg en unik og personlig opplevelse? Vi har skapt noe revolusjonerende innen webutvikling og smartteknologi - et digitalt personlig smartspeil som vil transformere måten du starter og avslutter dagen på!

Ved å kombinere det tidløse konseptet med et speil og den nyeste teknologien, har vi skapt et innovativt produkt som tar sikte på å gi studenter ved NTNU Gjøvik en enestående opplevelse. Vårt smartspeil er ikke bare et speil, det er en portal til effektivitet, organisasjon og personlig vekst.

Forestill deg å våkne om morgenen og se din personlige kalender og oppsatte gjøremål rett på speilet. Du får en øyeblikkelig oversikt over dagen din uten å måtte låse opp telefonen eller starte datamaskinen. Aldri mer tidkrevende søk etter informasjon - alt du trenger er der, rett foran deg.

Ved å eliminere behovet for å stadig sjekke mobilen eller datamaskinen, gir vårt smartspeil deg muligheten til å fokusere på det som virkelig betyr noe - din personlige utvikling, produktivitet og velvære. Du unngår unødvendige forstyrrelser og distraksjoner, og oppnår en mer balansert og målrettet hverdag.