Avgangsutstilling 2022, logo

Leonard Avdullahu

Webutvikler

Leonard

Hei! Jeg heter Leonard, er 23 år og født i Kosovo, oppvokst i Lørenskog. Alltid vært glad i design og teknisk utstyr, spesielt programvare. Dette gjorde at dette studiet ble et enkelt valg for meg. Har blitt mer glad i både utvikling og design, spesielt de funksjonelle delene. Ettersom at jeg foretrekker de funksjonelle delene, så har jeg prosjekter som inneholder slikt arbeid.

Plant Tracker - Fullstack/Webprosjekt

Plant Tracker - Fullstack/Webprosjekt

Prosessen bestod av design og utvikling, der vi drev med blant annet wireframing, lo-fi prototype og hi-fi prototype i designfasen og koding i utviklingsfasen.

Metoder som ble brukt var wireframing, low/high-fidelity prototyping, scenarios, personas. Dette var et MERN-stack prosjekt der jeg var ansvarlig for backend og funksjonaliteten på frontend.

Resultatet ble en fullstack nettside med tilkobling til database som inneholder data om både planter og brukere. Brukerne ble delt inn i 3 ulike roller og nettsiden har rolle-basert autentisering.

Refurbishing Huset - Fordypningsemne/Bachelor

Refurbishing Huset - Fordypningsemne/Bachelor

Det ble utviklet ferdig prototypet design som ble utlevert av oppdragsgiver. Utførte forskning i form av brukerundersøkelser og brukte samlet data til å utforme nytt komplett design, som behandlet de feil og mangler som ble funnet. Utviklet nettsiden med teknologier som ble forespurt av oppdragsgiver. Metoder som ble brukt var scenario, personas, storyboard, brukertesting, undersøkelser, cardsorting. Resultatet var en fullstack nettside med eget tilpasset design og CMS integrasjon som gir muligheten til å redigere store deler av innholdet, uten forkunnskaper relatert til koding. Tilleggsressurser slik som designmanual, bruksmanual og rapport ble også laget.

Byen vår Gjøvik - Informasjonsarkitektur

Byen vår Gjøvik - Informasjonsarkitektur

Prosessen bestod i å definere målgruppe og mål for produktet ved hjelp av intervju og forskning av data fra andre medstudenter. Produktets omfang ble definert og innhold ved hjelp av Miro. Visualisering av produktets struktur ble gjort med utforming av sitemap på Figma. Wireframes, skisser lo-fi og hi-fi prototype ble også utformet i Figma.

Personas, intervju, scenario, storyboard, card sorting var metodene som ble brukt.

Resultatet ble en digital løsning i form av hi-fi prototype med Figma, medfølgende designmanual og rapport.