Avgangsutstilling 2022, logo

Kristian Teppan

Webutvikler

Kristian

Hei! Jeg heter Kristian, er 24 år og kommer fra Hadeland. Jeg fikk smaken av programmering gjennom valgfag på videregående, og fant fort ut at det interesserte meg. Leste derfor om webutvikling på NTNU, og synes studiet hørtes spennende og lærerikt ut. Jeg foretrekker det funksjonelle fremfor det visuelle arbeidet, og syntes back-end er mest spennende.

PreVis samhandlingssystem bacheloroppgave

PreVis samhandlingssystem bacheloroppgave

Dette er en gruppeoppgave hvor vi samarbeider med innovasjonsavdelingen til Sykehuset Innlandet. Målet med prosjektet er å forbedre og effektivisere beslutninger på ambulanseoppdrag ved at paramedic benytter videostøtte til spesialister og leger på sykehuset. Metoder som er brukt er designskisser, wireframes, semi-strukturerte intervjuer, low-fi og high-fi prototyping. Det har vært hyppige møter med arbeidsgiver under designprosessen. Deretter var prosessen videre full-stack utvikling og brukertesting. Resultatet er en prototype som benytter webRTC teknologi til å sende video i sanntid fra ambulanse til sykehus. Gruppen benytter seg av webkameraer for å simulere kameraene i ambulansen.

Planteskolen

Planteskolen

Prosessen startet med å utforme lo-fi og hi-fi prototyper i Figma, hele tiden gjennom kommunikasjon med oppdragsgiver. Kodet deretter et fungerende system basert på dette med MERN stacken. Metoder som ble brukt var sketching, wireframes, lo-fi og hi-fi prototyping, mobile first, personas og scenarios. Systemet lar ansatte og elever ved vårt institutt se oversikt over alle plantene som er på campus, deres posisjon og vannings intervall. Også bruk av rollebasert autentisering som gir lærere mer funksjonalitet enn elever og anonyme brukere.

7 minute workout

7 minute workout

Målet var å utvikle en tilgjengelig og brukervennlig treningsapplikasjon, med beskrivende tekster som forklarte hver øvelse. Varigheten per øvelse vil også variere ut i fra hvor mange øvelser man velger. Det ble gjort research på tilgjengelighet og brukervennlighet siden dette var fokus. Videre ble skisser utarbeidet og idemyldring på hvordan applikasjonen kan bli lettest mulig å navigere/forstå. Resultatet ble en brukervennlig og svært tilgjengelig applikasjon, hvor brukeren kan velge ønskede øvelser og total tid. All informasjon på siden er tilgjengelig gjennom tab, ved bruk av tabindex attributten.