Avgangsutstilling 2022, logo

Ida M. R. Gjeitsund

Webutvikler

Ida

Hei! Jeg heter Ida, er 28 år og kommer fra Nesbyen. Jeg jobbet noen år på Elkjøp hvor jeg hjalp kunder med tekniske problemer, og så ofte hvor lite brukervennlige ulike webløsninger var for mange. Jeg bestemte meg derfor å studere noe som kunne bidra positivt til utviklingen og endte opp på bachelorstudiet i webutvikling. Jeg trives best når jeg får kode fullstack eller designe databaser, men har vært glad for at vi har hatt fokus på brukersentrert design og tilgjengelighet.

Away

Away

I dette prosjektet hadde vi frie tøyler med fokus på grafisk design, så jeg valgte å designe en fiktiv mobilapp for å booke ferieopphold på andre planeter. Metoder som ble brukt var grafisk design og utforming av logo og ikoner, og prototyping i Adobe XD. Resultatet av prosjektet ble en interaktiv high-fidelity prototype med mange valgmuligheter.

Besteforeldre i en annen by

Besteforeldre i en annen by

Dette var et tverrfaglig prosjekt med fokus på en sansehage for eldre i omsorgsboligen Bjørkelia her på Gjøvik. En del av prosjektet var at vi skulle utvikle et verktøy for å følge de eldre ut i hagen. Metoder som ble brukt var skissering, design av sidekart, wireframing og prototyping ved bruk av Figma. Resultatet ble en prototype av en mobilapp for frivillige som ville "booke tid" for å følge de eldre ut i sansehagen.

Plan-ts

Plan-ts

I dette prosjektet fikk vi i oppgave å utforme en løsning for vanningen av plantene som tilhører Institutt for Design ved NTNU. Dette var et gruppeprosjekt hvor jeg var ansvarlig for backend-utviklingen av systemet. Metoder som ble brukt var design av sidekart, databasedesign, koding av REST API med bruk av Node.js/Express og dokumentasjon via Swagger. Resultatet ble en full-stack webløsning hvor ansatte på NTNU kunne holde oversikt over og registrere stell av plantene på campus.