Avgangsutstilling 2022, logo

Glenn Eirik Hansen

Webutvikler

Glenn

Hei! Jeg heter Glenn, er 22 år og kommer fra Modum. Jeg har alltid vært veldig glad i programmering og logisk tenkning. Har hatt tidligere erfaring med det å programmere for web. Jeg foretrekker prosjekter hvor man skal utvikle et produkt fra scratch. Liker utfordringen ved å finne ut den logiske måten å løse problemer på.

7-minute Workout

7-minute Workout

Prosessen startet med å tyde hva oppgaveteksten spurte om. Deretter ble det opprinnelige bildet man fikk delt opp i alle øvelsene. Hver enkelt øvelse fikk sitt eget bilde, navn, varighet og beskrivelse. Deretter ble disse gjort interaktive gjennom utviklingen av produktet.

Det ble gjort mye research på aria-label's da hovedfokuset ved applikasjonen var å gjøre den tilgjengelig og hadde stort fokus på A11y. Resultatet ble en SPA hvor brukeren kan velge hvilke øvelser man vil gjøre. Applikasjonen ble også veldig tilgjengelig.

Plantrol

Plantrol

Prosjektet startet med et møte med prosjekteier for å avklare behov og ønsker. Deretter startet en designprosess med low-fidelity til high-fidelity. Så startet en utviklingsperiode. Det ble benyttet en "agile" prosjektstyringsmetode. Under designet ble det tatt inspirasjon fra andre nettsider.

Verktøyet ble utviklet med MERN-stacken hvor jeg var ansvarlig for back-of-the-front-end. Det vil si at jeg hadde ansvaret for å koble front-end sammen med back-end og skrive logikken bak komponenter. Resultatet ble en full-stack applikasjon som produkteier var meget fornøyd med.

uniLeague

uniLeague

Prosessen startet først ved at en problemstilling ble definert. Deretter ble det gjort research på design-metoder og engasjement blant studenter. Videre ble det satt opp en behovsliste over ting som måtte være med i første iterasjon av produktet. Så startet designprosessen, først wireframes som ble testet ut og deretter en high-fidelity versjon. Så startet utviklingsprosessen.

Det ble benyttet en blanding mellom milepæl og agile prosjektstyring da produkteier kom på ting som burde være med i produktet underveis. Det ble brukt crazy 8, sketching, wireframing, high-fidelity og usability testing i designprosessen. Resultatet ble et verktøy som gjør at studenter kan få en oversikt over sine quiz-resultater fra quiz-plattformen Kahoot.