Avgangsutstilling 2022, logo

Cornelius Ottar Sandmæl

Webutvikler

Cornelius

Hei! Jeg heter Cornelius, er 24 år og kommer fra Asker. Jeg fikk en forsmak på hvordan nettsider er strukturert med HTML og CSS på videregående. Vi brukte språket PHP for å lage spørringer til databaser og vise dette på en nettside. Jeg ble helt hektet og fant ut at dette er noe jeg vil jobbe med. Jeg har vært veldig glad i de tekniske emnene vi har hatt. Det er gøy å se progresjonen man får. Fra å være en nybegynner der du ikke skjønner sammenhengen til at du får en mestringsfølelse og konstant vil jobbe med faget. Det er det som har vært min motivasjon. Hver dag lærer du nye ting.

Plantrol

Plantrol

Gruppen startet med å lage en low-fi prototype etterfulgt av en high-fi prototype som til slutt ble en nettside der man kan legge ut planter, hvor ofte de skal vannes og gjødsles. High-fi prototype ble brukt som utgangspunkt for å lage endpoints.

Resultatet ble at en ansvarlig legger ut planter med vanning og gjødsels intervaller. En student har mulighet til å sende ut varsling til de som har ansvar for vanning hvis planten trenger mer vann.

Avgangsutstilling.no

Avgangsutstilling.no

Informasjonsarkitektur gruppen har laget en low-fi og en high-fi prototype, som webdev-gruppen skal bruke til å lage en nettside der CSS-gruppen skal style nettsiden. Som et medlem av webdev-gruppen har vi brukt Gatsby og Sanity for å tilfredsstille kravene om en statisk nettside som har mulighet for andre studenter som jobber med innholdsbehandling å legge ut informasjon.

Avgangsustilling.no vil bli brukt for å vise frem prosjekter og porteføljene til studentene som går BIXD, BMED og BWU. Målet er å vise frem studenter til aktuelle bedrifter, der en bedrift kan sjekke ut interessante studenter.

uniLeague

uniLeague

Prosjektet har blitt utviklet i MERN-stacken, der jeg hadde hovedansvar for å utvikle backend med MongoDB og Express og har samarbeidet med frontend for å lage funksjonalitet. Frontend har blitt laget med personas og wireframing. Som et resultat har jeg brukt high-fi til å lage funksjonalitet i backend.

Resultatet har blitt en nettside som gjør det mulig for en lærer å laste opp quizresultater o.l der studenter kan se ledertavle og personlig prestasjon.