Hopp til hovedinnhold
Adrian Nysted Riise

Adrian Nysted Riise


Hei, jeg heter Adrian og jeg jobber som webutvikler. Jeg tror på å sette brukeren i sentrum for utviklingsprosessen og fokuserer på å lage brukervennlige og universelt utformede applikasjoner.

En viktig del av min læringsprosess er å kunne gjøre feil og lære av dem, noe som jeg mener hjelper meg med å vokse både profesjonelt og personlig. Jeg trives med utfordrende prosjekter som gir meg muligheten til å strekke meg og utvide min kompetanse.

I løpet av min tid som student og i arbeidslivet har jeg samarbeidet med mange forskjellige mennesker, og jeg er alltid åpen for å dele kunnskap og erfaringer med andre. Jeg ser frem til å bringe mine ferdigheter og entusiasme til nye prosjekter og utfordringer, der jeg kan bidra til å skape engasjerende og inkluderende brukeropplevelser.

Prosjekter

Personlig mappe

IDG3800 Mappe og utstilling (2023 vår)

Personlig mappe

Nettsiden er bygget med Vue3 og TypeScript, og benytter seg av komponenter og moduler for gjenbruk av kode og effektivitet. Bakgrunnskomponentet er lagt til for å skape et tiltalende og dynamisk design, mens andre seksjoner er importert og brukt for å bygge websidens struktur.

Nettsiden er stylet med LESS og bruker variabler for farger og andre stilparametere for å sikre konsistens i designet. Responsivitet og tilgjengelighet er også prioritert for å sikre at websiden fungerer godt på ulike enheter.

Lenke til prosjektLenke til GitHub

NTNU Avgangsutstilling 2023

IDG3800 Mappe og utstilling (2023 vår)

NTNU Avgangsutstilling 2023

Som prosjektleder for NTNU Avgangsutstilling 2023, håndterte jeg effektivt kommunikasjonen med studenter fra alle tre disiplinene og sørget for at alles krav ble oppfylt. Mine ansvarsområder inkluderte å overvåke nettsidens struktur, delegere oppgaver til teammedlemmer, gjennomgå pull requests, opprette issues og gjennomføre generell opprydding og endelige forberedelser før lanseringen av nettsiden.

Nettsiden ble utviklet ved hjelp av teknologier som NEXT.js, TypeScript, MDX og Tailwind.

Lenke til prosjektLenke til GitHub

Smart barnesete

IDG3006 Tingenes web (2022 høst)

Smart barnesete

Prosjektets mål er å forhindre at barn blir glemt i varme biler, noe som kan føre til alvorlige konsekvenser som heteslag og død. Smart barnesete-systemet detekterer om et barn er igjen i en farlig varm bil og varsler eieren via SMS eller push-varsling for å redde barnet.

Mitt hovedansvar i prosjektet var å bidra til front-end og back-end delen, hovedsakelig ved å jobbe med React og NodeJS for å lage et innloggings- og registreringssystem, samt å vise detaljer mottatt fra smartsetet.

Gjennom prosjektet har jeg lært om effektene smarte objekter kan ha på et samfunn og viktigheten av å utforme og utvikle produkter i henhold til brukerbehov. Jeg har også fått erfaring med å jobbe med Raspberry Pi, sensorer og Node-Red, samt å samarbeide tverrfaglig for å skape et produkt som løser reelle problemer ved hjelp av webteknologier.

Gruppemedlemmer:

Utdanning for alle - FNs bærekraftsmål 4

IDG1292 Webkoding (2020 høst)

Utdanning for alle - FNs bærekraftsmål 4

Som en del av mitt første semester ved NTNU utviklet jeg en bevisstgjørings-nettside kalt "Utdanning for alle". Dette prosjektet hadde som mål å fremme FNs bærekraftsmål 4 (SDG4) - God utdanning. Nettstedet gir omfattende informasjon om betydningen av inkluderende og rettferdig utdanning og oppfordrer til livslang læring for alle.

Nettsiden ble bygget ved hjelp av grunnleggende HTML og CSS, og inneholder en rekke funksjoner som responsivt design, informativt innhold, intuitiv navigasjon og interaktive elementer.

Lenke til prosjektLenke til GitHub

CoffeeMaker

IDG2100 Webkoding (2022 vår)

CoffeeMaker

Denne applikasjonen lar kontorarbeidere sjekke den nyeste kaffebryggingen og stemme på tidligere kaffebrygg. Målet med prosjektet er å fremme en samarbeidsorientert og hyggelig kaffekultur innen instituttet.

Plattformen lar brukere lage sitt ideelle kaffebrygg ved å benytte seg av den omfattende databasen med tilgjengelige kaffebønner. I tillegg til å lage personlige brygg, kan fakultetsmedlemmer også stemme på sine foretrukne valg, noe som skaper en følelse av fellesskap og engasjement blant personalet. Plattformen gir brukerne mulighet til å se en fullstendig historikk over kaffebrygg, sammen med deres respektive stemmer, noe som legger til rette for en datadrevet tilnærming til kaffeutvalg og oppmuntrer til fortsatt deltakelse i avstemningsprosessen.

Utviklet i samarbeid med Kristian Wobbes (Bachelor i Webutvikling)

Lenke til GitHub