Avgangsutstilling 2022, logo

Peik Amund Sæther Behrns

Grafisk designer

Peik

Heihei, mitt navn er Peik Amund Sæther Behrns, 29 år og kommer fra Heggedal i Asker.Jeg har alltid vært interessert i å utfolde meg kreativt, men har manglet ferdigheter og verktøy for å gjøre dette på en tilfredsstillende måte. Da jeg undersøkte studier i grafisk designvirket det som en mulighet til å lære flere av de tingene jeg ønsket. Når det i tillegg var et praktisk rettet studie med konkrete jobbmuligheter i enden var det i grunn ikke så mye mer å lure på.Jeg synes det har vært ekstra spennende å jobbe med hvordan man kanformidle informasjon effektivt, samtidig som det ser bra ut. God funksjon og god form går ofte hånd i hånd.Særlig logo- og emballasjedesign, grafiske profiler og bokdesign har vært spennende.

«Bare» toalettartikler – Emballasjedesign

«Bare» toalettartikler – Emballasjedesign

I dette prosjektet laget vi emballasje til en produktserie. Pakningene måtte ha et helhetlig designspråk, slik at det kom frem at de tilhørte den samme produktserien. De måtte likevel ha individuelle forskjeller, for å gjøre det mulig å skille produktene i serien fra hverandre.En av de viktigste tingene vi jobbet med var derfor å etablere et helhetlig designspråk for produktserien, men så «stokke om» på de grafiske virkemidlene i designspråket, slik at de ulike produktene i serien skiller seg fra hverandre samtidig som de fremstår beslektet.

Byliv – Informasjonsarkitektur

Byliv – Informasjonsarkitektur

I dette prosjektet skulle vi lage en nettbasert portal for kulturarrangementer i Gjøvik. Løsningen var ment å erstatte en eksisterende portal kalt «Gjovikby.no». Hovedfokuset vårt var å presentere informasjon om eventer på en meningsfylt måte, samt skape et hierarki der ulike opplysninger får plass og oppmerksomhet tilsvarende informasjonens viktighetsgrad. Løsningen måtte også være intuitiv å navigere i, i tillegg til å inneholde et system for billettkjøp og påmelding.

Dette var et gruppeprosjekt. De andre gruppemedlemmene var:

Yaniv-Tamer Pries

TiareDelgadillo Toledo

Vater håndverkere – Strategisk design

Vater håndverkere – Strategisk design

Strategisk design

I dette prosjektet skulle vi utvikle en grafisk profil til håndverkerfirmaet Vater.Et hovedfokus i prosjektetvar at den grafiske profilen skulle være gjennomgående,altsåat de ulike kontaktflatene som bærer firmaets merkevare tydelig tilhører det samme visuelle formspråket.Vi etablerte derfor et sett med regler som skulle gå igjen i alle de grafiske flatene vi utviklet, dette dreide seg hovedsakelig om konsis bruk av logo og fargebruk. Poenget er at potensielle kunder umiddelbart skal kunne gjenkjenne Vater sin merkevare når de ser kontaktflatene.

Dette var et gruppeprosjekt. De andre gruppemedlemmene var:

Bente Viste Trøen

Nora Strøm Myklebust