Hopp til hovedinnhold
Alexander Hertzenberg Lybekk

Alexander Hertzenberg Lybekk


Hei, mitt navn er Alexander Lybekk og jeg kommer fra Dal. Fra tidlig alder har jeg hatt interesse for design, og etter videregående endte jeg opp her på grafisk design ved NTNU i Gjøvik! Gjennom studiene har jeg fått en solid forståelse for designprosessen og har utviklet mine ferdigheter og kreativitet. Spesialområdene mine inkluderer typografi, redaksjonelt design og design-systemer, men jeg har også interesse for UX/UI og visuelle identiteter. Jeg har et øye for detaljer, samtidig som jeg alltid har fokus på helheten i prosjekter. I tillegg er jeg kjent med en rekke designverktøy og -teknikker og alltid interessert i å lære mer.

Prosjekter

Redesign av lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad

Redaksjonell design 2

Redesign av lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad

Jeg har redesignet Eidsvoll Ullensaker Blad, en lokalavis med kun en håndfull faste ansatte. Avisen er preget av dårlig ombrekking. Sidene virker rotete og uoversiktlig, med overdimensjonerte overskrifter og flust av typografiske elver, uheldige orddelinger og linjeskift.

I min løsning fokuserte jeg på å skape et rent og oversiktlig uttrykk med et klart hierarki som forbedrer navigasjon og leseopplevelse. Jeg implementerte et robust layout-system basert på et spaltesystem med 20 spalter som ga stor fleksibilitet i oppsettet. Samtidig sørget jeg for å bruke luft, skillelinjer og typografisk kontrast for å holde siden ryddig og leservennlig.

Design av skriften Akademia Antikva

Kalligrafi og skriftdesign

Design av skriften Akademia Antikva

Jeg har utviklet skrifttypen Akademia Antikva for den humanitære organisasjonen Leger Uten Grenser. Skrifttypen er spesielt designet for mengdetekst og tar inspirasjon fra den medisinske ekspertisen som organisasjonen representerer. Skrifttypen er også inspirert av de vanskelige forholdene som legene jobber under, og det er derfor inkludert en blanding av både kalligrafiske og mer rigide, primitive elementer som gir orden til kaoset, akkurat som legene gjør i sine arbeidsliv.

Det mest bemerkelsesverdige trekket ved Akademia Antikva er blandingen av disse forskjellige elementene, som gir skrifttypen en unik og sjarmerende karakter. Strukturelt sett kombinerer skrifttypen en høy x-høyde med relativt komprimerte bokstavformer, noe som gir en plassbesparende effekt. Dette, sammen med skriftens moderate strektykkelse gjør den spesielt egnet for små størrelser.

Design av psykologifagbok for videregående

Emneoverbyggende prosjekt

Design av psykologifagbok for videregående

Som mitt «drømmeprosjekt» valgte jeg å designe en fagbok for videregående elever som tar Psykologi 2 som valgfag. Målet var å skape en designløsning som adresserer behovene og utfordringene som en fagbok kan ha, og som gjør innholdet tilgjengelig og engasjerende for leseren.

Jeg valgte å ta utgangspunkt i Cappelen Damms «Psykologi 2» fra 2011 for å jobbe med relevant innhold og håndtere reelle designproblemer. Faget er teoretisk tungt og inneholder mange begreper, teorier, modeller og sentrale skikkelser som kan være vanskelige å huske. Elevene forventes å bruke fagstoffet aktivt i drøfting av ulike problemstillinger. Det er altså viktig å prioritere lesbarhet og navigasjon, og skape et klart og tydelig hierarki i boken på både makro- og mikronivå.

Et sentralt fokus i løsningen min er på å skape et skille mellom førstegangslesing og repetisjon. Tanken er at tilleggsinnhold blir plassert i en sidespalte slik at dette er lett å ignorere når man først leser gjennom. Når man repeterer, kan man skifte fokus til denne halvspalten. Her er plassert sentrale begreper, definisjoner, fakta og refleksjonsspørsmål som kan gjøre repetisjonen mer målrettet. Nye typer redaksjonelt innhold ble utviklet, som «caseoppgaver» og såkalte «dypdykk», der leseren blir oppfordret til å aktivt engasjere med fagstoffet.

Caseoppgavene inngår som en del av hovedteksten og ber leseren bruke det hen har lært og knytte stoffet opp mot virkelighetsnære situasjoner.

Dypdykkene er visuelt adskilt fra hovedteksten da disse er relatert til temaet som blir diskutert, men går kanskje i dypere detalj, eller belyser det fra en annen vinkel.

Utvikling av ny digital læringsplattform

Informasjonsarkitektur

Utvikling av ny digital læringsplattform

Vi utviklet Alumni, en digital læringsplattform med et stekt fokus på struktur og brukervennlighet. Gjennom innsiktsarbeid oppdaget vi motstridende behov blant primærbrukergruppene. Studenter ønsket et forutsigbart og konsekvent system som gjør det enkelt å finne informasjonen de trenger, mens emneansvarlige ønsket fleksibilitet og tilpasningsmuligheter for å effektivisere arbeidsflyten.

I vår løsning har vi forsøkt å balansere disse behovene gjennom systemets strukturelle design. Grunntanken var å gi brukerne «informasjonen du trenger, når du trenger den». Vi har derfor logisk koblet sammen relaterte elementer, som gjør det enkelt for brukere å finne informasjon på en intuitiv måte. For eksempel vil en oppsatt forelesning på kalenderen ha en lenke som fører til presentasjonssidene, så vel som informasjon om relevant pensum. Pensumlisten kan vise hvilke kapitler som hører til hvilke forelesninger, og disse kan igjen vises som oppføringer på gjøremålslisten. Ved å koble alt sammen på en logisk måte, kan systemet intelligent vise relevant informasjon basert på kontekst.

Design av bokomslag for dystopiserie

Redaksjonell design 2

Design av bokomslag for dystopiserie

Jeg valgte å lage omslag for en dystopiserie bestående av George Orwells «1984», Margaret Atwoods «Tjenerinnens beretning» og Franz Kafkas «Prosessen». Felles for alle disse tre bøkene er at de skildrer dystopiske samfunn preget av undertrykkelse, kontroll og overvåkning av individene. De utforsker temaer som autoritær makt, konformitet, individualitet og frihet, og viser hvordan disse samfunnene begrenser og kontrollerer individuelle handlinger og tanker ved bruk av ulike metoder.

Jeg har forsøkt å kommunisere tematikken i bøkene gjennom symbolske illustrasjoner. Illustrasjonene er inspirert av «blekkflekk-illustrasjoner», en metode der blekk blir sprutet på et blankt ark, og deretter manipulert for å lage bilder. Dette gir illustrasjonene et visuelt preg som skal gjenspeile dystopisjangeren. Typografien er like undertrykkende, satt i stor, fet, komprimert skrift som dominerer omslaget og kommanderer oppmerksomhet.