Avgangsutstilling 2022, logo

Thomas Høiby

Interaksjonsdesigner

Thomas

Hei, jeg heter Thomas, er 27 år og kommer fra Fetsund. Etter flere år i kundeservice bransjen så jeg en rekke problemer i forskjellige bedrifter som koster klientene, brukerne og selskapene enorme ressurser. Jeg bestemte meg derfor for å starte utdanningen som en interaksjonsdesigner på NTNU Gjøvik, for å være med på å skape en mer effektiv og bærekraftig verden. Samtlige fag og prosjekter har vært utfordrende, men ikke minst lærerike. Spesielt har prosjektarbeidet med bacheloroppgaven “Naturregnskap” vært en kompleks og lang prosess som har gitt meg mye verdi, fordi prosjektet bygger på kunnskap fra andre utførte prosjekter hos NTNU. Faget Grunnleggende Psykologi har også gitt meg spesielt god verdi i utformingen av prosjekter ved å se hvordan denne kunnskapen kan brukes i nye design.

Bachelorprosjekt - “Naturregnskap”

Bachelorprosjekt - “Naturregnskap”

Prosjektet ble utført for miljøvernorganisasjonen Sabima, som ønsker å stoppe utbygging som ødelegger naturen og artsmangfoldet. Prosessen har gått ut på å kartlegge den kommunale prosessen for arealforvaltning og forskerne sine data om naturen for å visualisere skaden som kan påføres naturen. Metodene vi har brukt er: Google sprint, Lean UX canvas, desktop research, testkort, intervju, affinity clustering, empathy map, personas, bodystorming, bruker reise, parallel prototyping og interaktiv prototyping. Resultatet viser en visualisering og markedsførings prototyping av Naturregskap, som oppdragsgiver Sabima kan bruke til å kommunisere konseptet for kommunene og statlig organer. Prototype blir brukt for å finansiere videre utvikling av Naturregnskap.

Sensorisk og Berøringsvennlig Interaksjonsdesign - “Mustad pipa”

Sensorisk og Berøringsvennlig Interaksjonsdesign - “Mustad pipa”

Prosjektet ble utført for å se hvordan belysningen til Mustad pipa kan påvirke studenter og ansatte. Prosessen innebar kartlegging, modell utbygging, forstå lys/farger sine meninger, bruk av elektroniske komponenter, laserkutting, nettside og api utbygging. Metoder og utstyr brukt var: Undersøkelse, intervju, modellering, prototype utbygging, papir, laserkutting, maling, liming, bruk av elektroniske sensorer, mikrokontroller, datamodeller og prototype server for utbygd webapp. Resultatet ble en prototype model av Mustad pipa med byggene rundt, en modifisert sykkel lampe med rgb led, en mikrokontroler koblet til rgb led og en server med innebygd web applikasjon for kontroll av lyset.

Design of Safety Critical Systems - “Milliampere kontrollrom”

Design of Safety Critical Systems - “Milliampere kontrollrom”

Prosjektet startet med et gruppeintervju hvor fokuset var å sette seg inn i kritiske momenter for en ansatt i kontrollrom med kritisk sikkerhet. Prosessen ble utført for å designe brukergrensesnittet til et nytt kontrollrom for det autonome NTNU ferje prosjektet milliampere. Brukerundersøkelse, sekundær research, personas, idèerings workshop, brukerreise, lo-fi skissering, hi-fi skissering og prototype utbygging var metodene vi brukte underveis i prosjektet. Resultatet ble et brukergrensesnitt designet i Figma basert på innsikt fra metodene. I tillegg til innsikt vi hentet fra andre kontrollrom, var blant annet forskjellige elementer fra spill med i utforming av brukergrensesnittet.