Avgangsutstilling 2022, logo

Ruben Sander Eriksen

Interaksjonsdesigner

Ruben

Hei, jeg heter Ruben, er 23 år og kommer fra Stange. Før har jeg drevet med webkoding og design. Dette gjorde med interessert i interaksjonsdesign, pågrunn av den tverrfaglige kunnskapen med webkoding, design og kan samhandle med personer fra andre fagretninger. Jeg trives med å arbeide med er nettsiders- og applikasjoner sin informasjonsarkitektur. Det er mest motiverende å lage produkter som brukes og hjelper flest mulig. Slagordet «Best mulig, for flest mulig».

Design of Safety Critical Systems - «MilliAmpére»

Design of Safety Critical Systems - «MilliAmpére»

Prosjektet handler om å designe et kontrollrom og informasjonsskjerm til den ubemannede båten MilliAmpére. Den ubemannet ferjen har brukergruppene kontrollør som overvåker ferjen, og passasjer. Disse brukergruppene har forskjellige sikkerhetsmessige utfordringer, der kontrollørene har behov for å overvåke og styre ferjen. Passasjerene har behov for informasjon. Gjennom prosjektet er det arbeidet etter rammeverket i «dobbel diamant» med fasene innsikt, definering, idéring og prototyping. Disse fasene ledet til et resultat og konsept som tar for seg behovene til brukergruppene.

Informasjonsarkitektur - «REKO-ringen»

Informasjonsarkitektur - «REKO-ringen»

Prosjektet handler om REKO-ringen der små lokale matvareprodusenter kan selger sine produkter uten mellomledd direkte til privatpersoner. Dagens REKO-løsning er en Facebook gruppe der produsentene legger ut varer og forbrukerne kommenterer for å handle varer. Det settes søkelys på «dark- og light» modus for mobilapplikasjonen og nettsiden. Gjennom prosjektet er det arbeidet etter rammeverket i «dobbel diamant» med fasene innsikt, definering, idéring og prototyping. Disse fasene ledet til et design av en nettside og mobilapplikasjon med formål om å forenkle dagens løsning, med fokus på informasjonsarkitektur.

Brukersentrert designmetodikk - «Regnskapsconsult AS»

Brukersentrert designmetodikk - «Regnskapsconsult AS»

Prosjektet handler om å lage en ny forretningsmodell til Regnskapsconsult AS. Forretnings- og konseptutvikling var kjernen i prosjektet, der formålet var å forstå brukerens utfordinger med dagens system og hvilke muligheter er i den digitale utviklingen. Dette er utgangspunktet for den nye forretningsmodellen for målgruppen gründere. Gjennom prosjektet er det arbeidet etter rammeverket i «dobbel diamant» med å undersøke hovedutfordringer, problemstillinger, målgruppen og verdiforslag. Dette har ledet til en forretningsmodell som setter målgruppen i fokus, og gir tre valg.