Avgangsutstilling 2022, logo

Michelle Carina Osnes

Interaksjonsdesigner

Michelle

Hei, jeg heter Michelle, er 29 år og kommer fra Stavanger. Etter VGS valgte jeg egentlig en annen retning, men fant etterhvert ut at jeg ønsket å gjøre noe nytt, og da jeg leste om interaksjonsdesign studie virket det veldig spennende. Jeg har alltid vært interessert i samspillet mellom teknologi og mennesker, design og psykologi. For meg er det motiverende å skape gode brukeropplevelser, og ta et dypdykk i de virkelige problemene. Et av favorittfagene gjennom studiet må være Tjenestedesign, da vi skulle lage en helhetlig og brukerrettet tjeneste for personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg har det vært kjekt å jobbe med Informasjonsarkitektur og Design og prototyping for nettbrett og mobil.

Tjenestedesign - “Shopsist”

Tjenestedesign - “Shopsist”

Vi ble først presentert en designbrief, som var: Hvordan kan den fysiske handleopplevelsen av dagligvarer gjøres bedre for personer med ulike funksjonsnedsettelser? Vår gruppe valgte å se nærmere på personer med bevegelseshemming. Vi innhentet innsikt fra intervjuer, observasjoner, og empatisk tjenestesafari. Videre lagde vi research wall, og brukte metoder som personas, empathy map, affinity mapping, og brukerreise. Deretter brukte vi ulike idéseleksjon-metoder, som idea portfolio, Crazy 8, brainwriting og dotvoting. Resultatet ble en digital løsning i form av en applikasjon, som skal tilby både usynlig og synlig hjelp for å ta hensyn til alle rullestolbrukere.

Design og prototyping for nettbrett og mobil - “Den perfekte hobby”

Design og prototyping for nettbrett og mobil - “Den perfekte hobby”

Vi ble presentert oppgaven "The Perfect Hobby", hvor vi skulle lage en løsning som gjør det enkelt å finne en utfyllende hobby i Gjøvik. Vi benyttet oss av metoder som Heuristisk evaluering, Verdiforslag, 5 Whys, Intervjuer, Affinity Mapping, Card Sorting, Brukertesting, Low-Fidelity og High-Fidelity Prototyping. Dette prosjektet resulterte i en prototype til en applikasjon som skulle gi en samlet oversikt over tilbud som finnes i nærmiljøet. Målet var at brukeren enkelt skulle kunne finne seg en hobby eller kurs, og melde seg på gjennom få steg.

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

I dette prosjektet skulle vi konseptualisere og designe et forslag til en løsning for REKO-ringene i Norge. Gjennom denne prosessen ble det brukt prinsipper for brukersentrert systemutvikling og informasjonsarkitektur. Det ble tatt i bruk metoder som dybdeintervjuer, personas, Site-Maps, lo-fi og hi-fi prototyping. Vi tok utgangspunkt i at en enkel og effektiv måte å bestille produkter fra ulike produsenter var det brukerne hadde størst behov for. Resultatet ble en digital løsning hvor vi ønsket å forenkle prosessen ved å handle gjennom REKO-ringen, og i tillegg effektivisere løsningen for produsenter.