Hopp til hovedinnhold
Martine Langgård Lund

Martine Langgård Lund


Hei:) Jeg heter Martine, er 22 år og kommer fra ei bygd utenfor Kongsberg. Så lenge jeg kan huske har jeg vært opptatt av å løse problemer og hatt stor glede av å hjelpe andre. I tillegg har jeg et øye for små detaljer, og et behov for å uttrykke kreativiteten min. Derfor valgte jeg å studere interaksjonsdesign. Som interaksjonsdesigner er jeg spesielt interessert i varm teknologi, og har et ønske om å utvikle løsninger som fremmer livskvalitet.

Prosjekter

PreVis

Design av sikkerhetskritiske systemer

PreVis

PreViS er et svensk prosjekt som skal teste ut og utvikle videoteknologi som beslutningsstøtte i helsesektoren. Sykehuset Innlandet samarbeider med PreViS om å utvikle en helhetlig videoløsning som kombinerer fastmonterte kamera i ambulanse og mobilt hodekamera. Videoassistert beslutningsstøtte skal gi leger mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt, slik at ambulansepersonell kan motta bistand og igangsette riktig behandling tidligere, samt unngå unødvendige reiser.

Vår oppgave var å avdekke utfordringene i prosjektet, og bidra til å forbedre en del av løsningen. Gruppen vår valgte å legge fokus på legens opplevelse av å motta en videosamtale fra ambulansepersonell. Vi så at det kunne gjøres forbedringer både i plassering av kameraer i ambulansen og brukergrensesnittet på legens skjerm. Derfor utviklet vi et nytt brukergrensesnitt som gir legen oversikt og styring over hvilke områder av pasientens kropp hun trenger å se, i tillegg til innblikk i vitale data fra medisinsk utstyr. Vi demonstrerte kameraenes plasseringer ved hjelp av en modell av en ambulanse.

Gjørpå

Informasjonsarkitektur

Gjørpå

Kulturkonsumenter i Gjøvik savnet en ryddig oversikt over alle arrangementer i byen. De etterlyste en alt-i-ett tjeneste som kunne holde alt som har med arrangementer å gjøre samlet. I tillegg trengte kulturarrangører i Gjøvik et gunstig sted å publisere og selge billetter til sine arrangementer. Kulturarrangører uten eget lokale ønsket også en oversikt over lokaler til leie i området, samt en enkel måte å komme i kontakt med utleiere på.

Derfor utviklet vi Gjørpå; en app og en nettside som samler alt om arrangementer i Gjøvik på ett sted. Gjørpå gjør det enkelt for kulturarrangører å publisere sine arrangementer, finne ledige lokaler eller leie ut sine egne lokaler. Samtidig som kulturkonsumenter enkelt finner arrangementet de leter etter, og har mulighet til å kjøpe og lagre billetter til arrangementet inne i appen. På den måten vil alt som har med arrangementer å gjøre holdes samlet.

Kursnet

Design i helsetjenester

Kursnet

Gjøvik kommune ser at stadig færre eldre er hjemmeboende, og med en eldrebølge som nærmer seg raskt vil dette bli et problem. I tillegg opplever kommunen lite engasjement rundt frivillighet. Kommunen vet, imidlertid, at det finnes en sammenheng mellom å bruke dagene sine på noe som oppleves som meningsfylt, og det å bli boende lenger hjemme. Problemstillingen vi fikk servert av kommunen var derfor: Hvordan kan kommunen oppfordre flere til å bidra i frivilligheten, og på den måten påvirke fremtidens eldre til å bo lenger hjemme?

Løsningen på dette ble Kursnet. En nettbasert løsning for overgangen mellom arbeidsliv og pensjonisttilværelse. Den enkelte blir meldt opp til kurset så fort den sender inn oppsigelse i forbindelse med pensjon, og arbeidsgiver og/eller HR skal veilede den kommende pensjonisten gjennom kurset. Ett av kursene i pensjonistprogrammet handler om hverdagsmestring. Dette hverdagsmestringskurset legger særlig vekt på frivillighetens positive og helsefremmende effekter, og oppfordrer kursdeltakerne sterkt til å prøve seg som frivillig. Ved å gjennomføre hverdagsmestringskurset i pensjonistprogrammet vil veien fra å tenke på å melde seg som frivillig til å faktisk gjøre det bli kortere. Pensjonisten vil få økt livskvalitet og kommunen vil få flere frivillige.