Hopp til hovedinnhold
Martine Landmark

Martine Landmark


Hei! Jeg heter Martine, er 23 år og kommer fra Asker. Jeg vil være med på å forandre verden med design, brukervennlighet og gode ideer. Måten vi som designere kan endre perspektivet brukere har på tjenester og produkter er grunnen til at jeg valgte Interaksjonsdesign. Jeg ser på meg selv som en nysgjerrig person og elsker å tilnærme meg ny kunnskap. Tjenestedesign, web of things og prototyping av digitale produkter er tre av fagene jeg har trivdes med gjennom studietiden. Prosjektene jeg har likt å jobbe med har vært gruppeprosjekt som har foregått over en lengre periode, slik at vi har kunnet fordype oss i problemstillingen.

Prosjekter

Visningsvenn

Bachelor i Interaksjonsdesign

Visningsvenn

Gruppen utviklet en digital løsning som vil være med på å gjøre visningsopplevelsen tryggere og mer forutsigbar for studenter. Mange studenter opplever utfordringer og bekymringer knyttet til leieforholdet. Dette kan være høye leiepriser, dårlig vedlikehold av boligen eller usikkerhet rundt kontraktsvilkårene. Disse utfordringene kan ha en negativ innvirkning på studentenes trivsel og prestasjoner under studieløpet.

Ski-NM 2023

Tjenestedesign

Ski-NM 2023

Nettstedet for Ski NM 2023 er en ny måte for studenter å finne veien under store arrangementer med store folkemengder. Brukere får rask oversikt over program, tjenester, kart og billetter. Gruppen har utviklet en løsning gjennom en brukerorientert prosess med fokus på samskaping, helhetstenkning, visuelle elementer og brukertesting.

Gjestvang Eiendom

Fordypningsprosjekt

Gjestvang Eiendom

Gruppen utviklet en digital løsning som vil være med på å gjøre kommunikasjonen bedre og enklere for både leietaker og utleier. Ved å tilby en plattform med fokus på brukervennlighet og funksjonalitet kan vi gi studentene bedre muligheter for godt samhold og funksjoner som kan gi verdi for studenter, samt Gjestvang Eiendom. Her finner vi funksjoner som nyheter, chat og forum.

Flower Power

Web of Things

Flower Power

Løsningen for uansvarlige planteforeldre, for de som er usikre på hvordan de skal ta vare på sine planter, eller for de som bare liker smarte løsninger og kul teknologi. For de som kjenner “Fairly Odd Parents”, vet at Cosmo og Wanda kom inn og reddet Timmy Turner. Denne løsningen vil være det samme måte bidra til å motivere deg og veilede deg som planteforeldre til å gi planten sitt beste liv.

PreVis

Design av sikkerhetskritiske systemer

PreVis

Sykehuset Innlandet HF ønsket å utvikle og ta i bruk videoteknologi som prehospital beslutningsstøtte for helsepersonell. Prosjektet besto av å teste, utvikle og verifisere videokommunikasjon ved å koble legevaktsleger og spesialister til ambulansepersonell i beredskapskjede. På denne måten vil ambulansepersonell ha større sjanse til å diagnostisere pasienter tidligere, og gi riktig behandling raskt. Prosjektet består av to deler, som skal gi bedre beslutningsstøtte for ambulanser. En mobil videoløsning, hvor helsevesenet personell har mulighet til beslutningsstøtte under en nødsituasjon. Samtidig som en fast videoløsning i ambulansen med tillegg informasjon om pasienten gjennom en rekke teknologiske funksjoner.