Hopp til hovedinnhold
Maren Javenes

Maren Javenes


Hei! Jeg er Maren, er 22 år og kommer fra sørlandsbyen Lillesand. Siden jeg var liten har jeg alltid vært en kreativ person, og latt meg fascinere av hvordan andre mennesker tenker og er. Jeg motiveres av å skape gode brukeropplevelser og brukervennlige grensesnitt. Jeg synes også det er veldig spennende å se hvordan et design kan påvirke brukeren, og alt som ligger bak et godt design. Jeg trives godt med alle fasene i designprosessen, men innsiktsfasen er min favoritt.

Prosjekter

PreViS

IDG3008 - Design av sikkerhetskritiske systemer

PreViS

PreViS er et svensk prosjekt som skal teste ut og utvikle videoteknologi som beslutningsstøtte i helsesektoren. Sykehuset Innlandet samarbeider med PreViS om å utvikle en helhetlig videoløsning som kombinerer fastmonterte kamera i ambulanse og mobilt hodekamera. Videoassistert beslutningsstøtte skal gi leger mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt, slik at ambulansepersonell kan motta bistand og igangsette riktig behandling tidligere, samt unngå unødvendige reiser.

Vår oppgave var å forstå utfordringene i prosjektet, og bidra til å forbedre en del av løsningen. Gruppen vår valgte å legge fokus på legens opplevelse av å motta en videosamtale fra ambulansepersonell. Vi så at det kunne gjøres forbedringer både i plassering av kameraer i ambulansen og brukergrensesnittet på legens skjerm. Derfor utviklet vi et nytt brukergrensesnitt som gir legen oversikt og styring over hvilke områder av pasientens kropp hun trenger å se, i tillegg til innblikk i vitale data fra medisinsk utstyr. Vi demonstrerte kameraenes plasseringer ved hjelp av en modell av en ambulanse.

Gjørpå

IDG3009 - Informasjonsarkitektur

Gjørpå

Kulturkonsumenter i Gjøvik savnet en ryddig oversikt over alle arrangementer i byen. De etterlyste en alt-i-ett tjeneste som kunne holde alt som har med arrangementer å gjøre samlet. I tillegg trengte kulturarrangører i Gjøvik et gunstig sted å publisere og selge billetter til sine arrangementer. Kulturarrangører uten eget lokale ønsket også en oversikt over lokaler til leie i området, samt en enkel måte å komme i kontakt med utleiere på.

Derfor utviklet vi Gjørpå; en app og en nettside som samler alt om arrangementer i Gjøvik på ett sted. Gjørpå gjør det enkelt for kulturarrangører å publisere sine arrangementer, finne ledige lokaler eller leie ut sine egne lokaler. Samtidig som kulturkonsumenter enkelt finner arrangementet de leter etter, og har mulighet til å kjøpe og lagre billetter til arrangementet inne i appen. På den måten vil alt som har med arrangementer å gjøre holdes samlet.

Kildesorteringssystem

Bacheloroppgave

Kildesorteringssystem

Bacheloroppgaven undersøker hvordan det kan legges til rette for kildesortering i studentboliger. Prosjektet er gjort på bakgrunn av en rapport hvor studenter omtales som den dårligste samfunnsgruppen til å kildesortere i Gjøvik kommune. For å forbedre studentenes kildesorteringsvaner ble det sett på hvilke faktorer ved dagens løsninger som hindrer studenter i å kildesortere, foruten lav motivasjon og kunnskapsmangel. Gjennom prosjektet er det tatt i bruk designmetoder for å forbedre den nasjonale merkeordningen for kildesortering, og utviklet et plasseffektivt og informativt kildesorteringssystem som imøtekommer studentenes behov.