Hopp til hovedinnhold
Malin Andersen

Malin Andersen


Jeg heter Malin, er 23 år og kommer fra Trondheim. Jeg vil beskrive meg selv som aktiv og livlig, med typisk 100 forskjellige prosjekter gående samtidig. Utenom bachelor studiene UI/UX-design, holder jeg akkurat nå på med å pusse opp et møbel, male et nytt kunstverk, og så strikker på noe som skal bli en genser.

I et samfunn som stadig utvikler seg, med nye og bedre løsninger som kommer til, tror jeg design vil få en mer gjennomgående rolle fremover. I løpet av studietiden har jeg fått større innsikt i viktigheten av å skape design og løsninger som er universelt utformet slik at de ivaretar alle behov. Ikke bare for de som benytter selve løsningen, men for alle som er involverte. Alt teller. Fra idéutvikling til produksjon, til bruker, videre til hvilke ressurser som kreves av planeten og mennesker. Det er et enormt ansvar å ta innover seg som nyutdannet UI/UX-designer i en stadig travlere og mer krevende verden. Hvordan det vil gå, det får tiden vise. Jeg krysser fingrene for det beste for vår felles fremtid med meg med på laget!

Prosjekter

Visningsvenn

Bacheloroppgaven

Visningsvenn

Bacheloroppgaven, som ble skrevet med to andre fra interaksjonsdesignstudiet, endte i et innovasjonsprosjekt der vi valgte å definere vår egen problemstilling. «Hvordan kan vi forbedre visningsprosessen for studenter, slik at de føler seg tryggere og kan ta mer informerte beslutninger før signering av kontrakt?». Vårt fokus var rettet mot å forbedre visningsprosessen for studenter, med mål om å øke deres trygghet og evne til å ta informerte beslutninger før signering av kontrakter.

For å oppnå dette ble det gjennomført brukerinnsikt, som inkludert blant annet intervjuer og spørreundersøkelser blant studenter og ulike profesjonelle parter som eiendomsmegler og representanter fra FINN.no.

Basert på den innsikten vi samlet inn, utviklet vi et konseptforslag til en applikasjon, med navnet «Visningsvenn». Visningsvenn er en innovativ plattform som er spesifikt designet for å møte behovene til studenter. Plattformen fungerer som et bindeledd mellom studenter som ønsker å dra på visninger og tilgjengelige visningsvenner i området. Ved å legge inn adresse og tidspunkt for visning kan studentene få kontakt med passende visningsvenner som kan hjelpe dem med å evaluere boligen og gi verdifull innsikt før de tar en avgjørelse.

Spareappen Gryn

Design og prototyping for digitale produkter

Spareappen Gryn

I faget Design og prototyping for digitale produkter fikk gruppen i oppgave, «design en opplevelse som ville appellere til generasjon Z eller millenials og inspirere dem til å sette av penger til sitt neste store eventyr eller investering». Konseptet gruppen kom opp med, var en app med navnet «Gryn» som skal hjelpe til med å sette av penger til sparing. Det var viktig for gruppen å inkludere funksjoner som gir en oversikt over både inntekter og utgifter, fordi brukerundersøkelser viser at det er en forutsetning å ha kontroll over egen økonomi for å kunne sette av penger til sparing.

«Gryn» er en omfattende spareapp som tilbyr en rekke nyttige verktøy. Den inneholder en oversiktsside som gir brukerne full kontroll over sine økonomiske mål og fremgang, en budsjettside som hjelper dem med å holde oversikt over inntekter og utgifter, en spare-side som gir dem muligheten til å sette opp målbasert sparing, og til slutt en side med sparetips for å hjelpe brukerne med å oppnå sine mål mer effektivt.

En av funksjonene som får «Gryn» til å skille seg fra mange av de andre spare-applikasjonene på markedet, er «spar sammen»-funksjonen. «Spar sammen» gir brukerne muligheten til å invitere venner og familie til å spare mot et felles sparemål. Dette gir brukerne muligheten til å kunne motivere hverandre til å spare for å oppnå målet.

GjøvikBY

Informasjonsarkitektur

GjøvikBY

Under emnet jobbet vi som en gruppe på fire personer, bestående av to interaksjonsdesignere og to grafiske designere, med mål om å styrke forbindelsen mellom kultur og næringslivet i Gjøvik.

For å kunne forstå behovene til arrangører og publikummere som hadde en tilknytning til området, gjennomførte alle gruppene i emnet et intervjuer hver som ble delt med de andre gruppene. I tillegg til intervjuene brukte vi et felles skjema hvor alle gruppene samlet informasjon om ulike arrangementer og aktiviteter som fant sted i Gjøvik.

Basert på innsikten som var samlet, utviklet vi persona og scenarier som representerte ulike brukergrupper og deres behov. Dette dannet grunnlaget for vårt konseptforslag til en felles plattform for kultur og næringslivet i Gjøvik, som gruppen valgte å gi navnet "GjøvikBY".