Avgangsutstilling 2022, logo

Linde Helene Stormo

Interaksjonsdesigner

Linde

Hei, jeg heter Linde, er 41 år og kommer fra Son. Tidligere har jeg benyttet frustrerende tjenester og produkter, som førte til et ønske om å jobbe med løsninger som kan eliminere frustrasjon i andres liv. For å forstå prosessene bak tjeneste- og produktutvikling, falt valget på interaksjonsdesign. Spennende fag som «Tjenestedesign», «Design av sikkerhetskritiske systemer», og «Tingenes web» har gitt en grundigere forståelse for interaksjonsdesign i praksis. «Grunnleggende psykologi», «filosofi» og «kommunikasjon» har gitt meg innsikt i menneskers tankeprosesser, og viktigheten av en ryddig og åpen arbeidsprosess. Denne kunnskapen ønsker jeg å benytte gjennom å jobbe med samfunnsnyttige tjenester og produkter innen helse, helst for marginaliserte grupper og oversette individer.

Fysisk og taktil interaksjon - “Klossekaos”

Fysisk og taktil interaksjon - “Klossekaos”

Prosjektet var en interaktiv utstilling for barn og unge på Vitensenteret Innlandet, Gjøvik. Kartlegging av vitensenterets energirom, og tolkning av oppgavens tekniske definisjoner, inspirerte til «klossekaos» som utstilling. Gjennom intervjuer, observasjoner, og prototyping, ble resultatet enkle former med forskjøvet tyngdepunkt, som kan motivere til fysisk aktivitet, engasjement innen fysikk og tyngdekraft, undring, og kritisk tenkning.

EXPHIL - “Vitenskap”

EXPHIL - “Vitenskap”

Problemstilling: Kan vitenskapene gi oss sann og objektiv kunnskap? Ved å følge begrepet «sannhet» gjennom filosofihistorien, kan «sannhet» tolkes som et begrep i bevegelse. Vi kan se at objektive sannheter eller løsninger er svevende, men også stole på at vi gjennom en vitenskapelig, oppriktig, ærlig og åpen prosess vil finne de løsningsalternativene som best svarer til de utfordringene vi står ovenfor her og nå, enten det er i livet generelt, eller i en profesjonell jobbsammenheng.

Tjenestedesign - “EasyShop”

Tjenestedesign - “EasyShop”

Funn fra brukerinnsikt som intervjuer og spørreundersøkelser, ble identifisert som fysiske utfordringer, mentale utfordringer, og sosiale fordeler. Det å spørre om hjelp var det største hinderet, som ble bekreftet gjennom en tjenestesafari hvor vi simulerte en handletur fra brukerens perspektiv ved å benytte rullestol. Resultatet ble en tjeneste og mobil-applikasjon, der brukeren tilkaller «synlig» eller «usynlig» hjelp. Ved usynlig hjelp vil de bestilte varene gjøres tilgjengelige ved et fysisk hentepunkt i butikk.