Hopp til hovedinnhold
Lene Leikvold

Lene Leikvold


Det å hjelpe andre har alltid gitt meg mye glede og overskudd. Jeg jobbet noen år i helsevesenet og opplevde at det digitale systemet hadde store utfordringer når det gjelder brukeropplevelse. Jeg begynte da å tenke på om det fantes en jobb der man kunne hjelpe mennesker, samt lage gode digitale løsninger. Interaksjonsdesign var midt i blinken.

Prosjekter

PreViS

Design av sikkerhetskritiske systemer

PreViS

PreViS er et svensk prosjekt som skal teste ut og utvikle videoteknologi som beslutningsstøtte i helsesektoren. Sykehuset Innlandet samarbeider med PreViS om å utvikle en helhetlig videoløsning som kombinerer fastmonterte kamera i ambulanse og mobilt hodekamera. Videoassistert beslutningsstøtte skal gi leger mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt, slik at ambulansepersonell kan motta bistand og igangsette riktig behandling tidligere, samt unngå unødvendige reiser.

Vår oppgave var å forstå utfordringene i prosjektet, og bidra til å forbedre en del av løsningen. Gruppen vår valgte å legge fokus på legens opplevelse av å motta en videosamtale fra ambulansepersonell. Vi så at det kunne gjøres forbedringer både i plassering av kameraer i ambulansen og brukergrensesnittet på legens skjerm. Derfor utviklet vi et nytt brukergrensesnitt som gir legen oversikt og styring over hvilke områder av pasientens kropp hun trenger å se, i tillegg til innblikk i vitale data fra medisinsk utstyr. Vi demonstrerte kameraenes plasseringer ved hjelp av en modell av en ambulanse.

Gjørpå

Informasjonsarkitektur

Gjørpå

Kulturkonsumenter i Gjøvik savnet en ryddig oversikt over alle arrangementer i byen. De etterlyste en alt-i-ett tjeneste som kunne holde alt som har med arrangementer å gjøre samlet. I tillegg trengte kulturarrangører i Gjøvik et gunstig sted å publisere og selge billetter til sine arrangementer. Kulturarrangører uten eget lokale ønsket også en oversikt over lokaler til leie i området, samt en enkel måte å komme i kontakt med utleiere på.

Derfor utviklet vi Gjørpå; en app og en nettside som samler alt om arrangementer i Gjøvik på ett sted. Gjørpå gjør det enkelt for kulturarrangører å publisere sine arrangementer, finne ledige lokaler eller leie ut sine egne lokaler. Samtidig som kulturkonsumenter enkelt finner arrangementet de leter etter, og har mulighet til å kjøpe og lagre billetter til arrangementet inne i appen. På den måten vil alt som har med arrangementer å gjøre holdes samlet.

Kildesorteringssystem

Bacheloroppgave

Kildesorteringssystem

Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan det kan legges til rette for kildesortering i studentboliger. Prosjektet er gjort på bakgrunn av en rapport hvor studenter omtales som den dårligste samfunnsgruppen til å kildesortere i Gjøvik kommune. For å forbedre studentenes kildesorteringsvaner ble det sett på hvilke faktorer ved dagens løsninger som hindrer studenter i å kildesortere, foruten lav motivasjon og kunnskapsmangel. Gjennom prosjektet er det tatt i bruk designmetoder for å forbedre den nasjonale merkeordningen for kildesortering, og utviklet et plasseffektivt og informativt kildesorteringssystem som imøtekommer studentenes behov.