Hopp til hovedinnhold
Kristoffer Sinkaberg Johansen

Kristoffer Sinkaberg Johansen


Mitt navn er Kristoffer Johansen. Jeg er 23 år gammel og kommer fra Trondheim. Jeg har siden tidlig alder vært interessert i å designe og skape ting. Interaksjonsdesign passet da perfekt for meg. Etter tre år hos NTNU Gjøvik sitter jeg igjen med god kunnskap, og ser fram til å utvikle meg videre som interaksjonsdesigner.

Prosjekter

Visma Scanner App

Praksisprosjekt

Visma Scanner App

Som en del av utdannelsen ved NTNU fikk jeg muligheten til å tilbringe 270 arbeidstimer som praktikant ved et utvalgt firma. Prosjektet jeg ble en del av het "Scanner Multi Page", og var et forbedringsprosjekt av en allerede eksisterende app for skanning av fakturaer og reiseregninger. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en funksjon for å kunne skanne flersidige fakturaer i samme prosess.

Smart Fridge

IDG3006 - Web of things

Smart Fridge

Gjennom høsten 2022 har gruppen vår jobbet med Smart Fridge-prosjektet knyttet til IDG3006 Web of things. Våre mål med det smarte kjøleskapet var: En strukturert oversikt over inventar og automatisk varsling om produkter som utløper.

Gruppemedlemmer: Maria Sæther Mons Stenbråten Ole Ragnar Randen Sivert Grønli Amundsen

Join Gaybar - Gamification-driven map

IDG3101 - Fordypningsprosjekt

Join Gaybar - Gamification-driven map

Hensikten med denne oppgaven har vært å forbedre brukeropplevelsen for brukere av appen Join GayBar. Som et resultat av dette ble det utviklet en kartløsning for å motivere brukere til å delta i flere av appens aktiviteter og gi større opplevde gevinster for både private og bedriftsbrukere. En undersøkelse av appens brukere ga oss innsikt i hvilke områder av appen som bør forbedres. Dette avslørte at dagens utfordring er at mange brukere ikke vet om alle arrangementene i nærheten og hvilke tjenester de tilbyr. For å fikse dette brukte vi designfasen til å brainstorme ulike ideer om hvordan vi kunne gjøre dette mer oversiktlig, og produserte både low fidelity (Lo-Fi) og High Fidelity (Hi-Fi) prototyper. Den endelige prototypen inneholder forbedringer av kartet, som gir det enklere tilgang til informasjon, samt legger til gamification-elementer. Dette vil forhåpentligvis gjøre det enklere for brukerne å fange opp ulike arrangementer, som da vil gi verdi for bedrifter som promoterer arrangementene sine gjennom appen.

Gruppemedlemmer: Maria Sæther Navid Lish