Hopp til hovedinnhold
Karen-Marie Bechmann-Pedersen

Karen-Marie Bechmann-Pedersen


Hei, mitt navn er Karen-Marie, 23 år og kommer fra Gjøvik. Jeg liker å være kreativ, løse problemer og gjøre ting mer brukervennlig. Jeg valgte interaksjonsdesign fordi her får jeg muligheten til å jobbe med det jeg syntes er mest interessant, nemlig mennesker og teknologi. Derfor likte jeg emnene psykologi, kommunikasjon, og digital prototyping veldig godt. Studiet har gitt en god porsjon med praktisk og teoretisk arbeid som var midt i blinken for meg.

Prosjekter

Hobby Lobby'n

Digital Prototyping

Hobby Lobby'n

Hobby Lobby´n sitt mål er å skape en felles plattform for hobbyer, interesser og kurs. Plattformen skal gjøre det enklere for yngre i Gjøvik å finne seg en ny hobby, der man potensielt kan skape seg et nettverk med andre med felles interesser. Derfor inneholder appen en rekke funksjoner som skal bidra til å skape oversikt der alt skal være samlet på ett sted. Appen har en aktivitetsside med oversikt over kommende aktiviteter i ditt nærområde der man kan melde seg på direkte. Den har en inspirasjonsside som skal hente innhold som skal inspirere til kreativitet og utforskning. Inspirasjonssiden skal fungere som en integrert funksjon på tvers av andre apper som Pinterest, Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube, etc. Chatte funksjonen gjør det bedre for yngre å etablere seg et nettverk med likesinnede der de kan diskutere interesser eller aktiviteter som skal bidra til å gjøre de tryggere i ett nytt miljø.

Vår renovasjon

Bacheloroppgave

Vår renovasjon

For vår bacheloroppgave laget vi en tredelt løsning for renovasjonstjenesten Horisont IKS, som jobbet med Betera AS som var vår oppdragsgiver. Løsningen består av Vår renovasjon-appen, en avfallsinfluencer og en sorteringsguide med klistremerker. Vår problemstilling ble formulert slik «Hvordan kan vi få kildesortering til å oppleves som meningsfylt og la brukerne se verdi av eget bidrag, slik at de ønsker å bidra?». Her var målet å skape noe som gjør at innbyggerne i Gjøvik kommune ønsket å kildesortere mer, der de kan se verdi av eget bidrag som gjør at de ønsker å bidra mer. Vår renovasjon-appen skal sørge for god tilgjengelighet og informasjon, avfallsinfluenceren skal øke interesse og skape inspirasjon og sorteringsguide med klistremerker skal gi informasjon der du er. Løsningen ble basert på en samskapningsworkshop med oppdragsgivere og innbyggere fra Gjøvik kommune, og en egen ideeringsøkt med en rekke kreative metoder.

PostureBuddy

Web of things

PostureBuddy

PostureBuddy er et system som monitorerer din posisjon for når du sitter eller står, for å forhindre ryggsmerter eller andre smerter relatert til tentativ sitting. PostureBuddy er presentert som en 3D-printet figur som er en hund, med kamera med en Node-RED programmert side som skal monitorere deg. Hunden skal være koblet til en Raspberry Pi, med en kamera modul som skal integreres med Node-RED. Vi utformet også en nettside og applikasjon som skal fungere sammen med PostureBuddy, som du kan ha med deg overalt. Den overholder personvern ved å filtrere å skape silhuetter. Den gir tilbakemeldinger for posituren din og gir deg mål og utfordringer der du kan konkurrere med kollegaer eller venner. Her er det også mulighet for å se egenutvikling for hvor om posituren din har blitt bedre over tid.

Ski NM 2023

Tjenestedesign

Ski NM 2023

I emnet forretningsdesign fikk vi muligheten til å bli med å utforme en forretningsmodell ut ifra en idè til Ski NM som ble arrangert på Gjøvik i 2023. Denne ideen videreutviklet vi i emnet tjenestedesign, der vi skapte en tjeneste for arrangementet som er visualisert i en fysisk og digital prototype. Her laser kuttet vi publikumssoner der vi satte på Lego figurer for å visualisere, og den andre delen ble laget i Illustrator som et publikumskart med egne sone inndelinger. Løsningsforslaget vårt ble formulert som følger: "Ved å skape soner for publikum med alle nødvendige fasiliteter tilgjengelig i sonene, unngår vi gjentatte lange distanser for publikum med bevegelsesvansker slik at de både ønsker og har mulighet til å bli værende lengre på arrangementet."