Avgangsutstilling 2022, logo

Kenneth Odden

Interaksjonsdesigner

Kenneth

Hei, jeg heter Kenneth, er 24 år og kommer fra Eina. Interaksjonsdesign studiet hadde mye av elementene jeg likte med grafisk design fra videregående. I tillegg til muligheten til å lage fysiske ting på en mer fri og avansert måte enn det vi kunne i kunst og håndverk ved barne- og ungdomsskolen. Gjennom studietiden har jeg lært mer om meg selv og hvordan jeg trives med kreativt arbeid både i digitalt og i fysisk form. I tillegg til konstruktiv og kritisk selvrefleksjon av eget arbeid. Grunnet dette likte jeg fagene; Tangible and Sensorial Interactional Design, Design og prototyping for nettbrett og mobil, Kommunikasjon og Fysisk og taktil interaksjon.

Web of Things - “Smart Campus for smart people - NFC poster”

Web of Things - “Smart Campus for smart people - NFC poster”

Jobbet med gruppe prosjektet i et helt semester, der problemstillingen prosjektet var pre-definert, der vi skulle enten lage noe helt nytt eller forbedre et aspekt ved universitetet med hjelp av Web og Things teknologi. Metoder brukt var: prototyping, desktop research, brainwriting, brainstorming, brukertesting og WCAG 2.1. Gruppen lagde plakater med NFC brikker hvor dette skulle forenkle tiden for enten å innhente informasjon og/eller booking av forskjellige fasiliteter og utstyr for studenter og ansatte ved NTNU Gjøvik.

Fysisk og taktil prototyping - “Plushy stand”

Fysisk og taktil prototyping - “Plushy stand”

Jobbet med prosjektet under 1 uke der vi skulle lære det grunnleggende ved enkelte elektroniske komponenter, og lodding. Metodene vi brukte under dette prosjektet var: prototyping, desktop research, brainstorming og brukertesting. Studenten skulle lære å prototype ved å benytte en funksjonell led-pære, hvor formen selv var valgfritt. Jeg valgte å forme dette som en plushy stand, der jeg innhentet inspirasjon fra en scene i filmen My Neighbor Totoro.

Design og Safety Critical Systems - “Control room design”

Design og Safety Critical Systems - “Control room design”

Jobbet med gruppe prosjektet i 2 måneder, der vi skulle benytte oss av UX metoder for å designe et brukervennlig og sikkert brukergrensesnitt til en operatør. Metoder brukt var: prototyping, desktop research, brainstorming, brainwriting og WCAG 2.1. Gruppen designet et grafisk brukergrensesnitt som var for en operatør av den autonome båten Milliampere. Operatøren skulle ha alt av relevant og viktig informasjon lett tilgjengelig i en brukervennlig form.