Avgangsutstilling 2022, logo

Johannes Østreborge Thorsen

Interaksjonsdesigner

Johannes

Hei, jeg heter Johannes, er 21 år og kommer fra Tønsberg. Jeg gikk kunst, design og arkitektur på videregående, og var interessert i å utvikle meg mer i designretningen. Fagene jeg har trivdes best med gjennom studietiden har vært; Digitalt design, Tjenestedesign, Helsedesign og Informasjonsarkitektur.

Informasjonsarkitektur - “RE-KOringen”

Informasjonsarkitektur - “RE-KOringen”

Reko-ringen var et prosjekt hvor gruppa fikk god innsikt i brukergruppen og filosofien bak REKO-ringen, noe som hjalp oss prototype en app-løsningen med et bedre overblikk på hele prosessen. Vi brukte metoder som dybde-intervju og online etnografi for å finne innsikt om REKO-ringen. Med innsikten lagde vi personas som representerte vanlige brukere av REKO-ringen for å guide løsningen vår med innsikt i bunn. Vi brukte wireframing og site mapping for å kartlegge nettsiden vår og til slutt laget en lo-fi prototype som vi itererte inn i hi-fi prototype stadiet. Resultatet vårt ble en app som viser hvordan vi tenker en applikasjon for både matprodusenter og kjøpere av REKO-ring produkter kan se ut.

Prototyping for nettbrett og mobil - “Perfect Roomie”

Prototyping for nettbrett og mobil - “Perfect Roomie”

I dette prosjektet fikk vi i oppdrag å lage en app som studenter kan bruke for å treffe den perfekte romkameraten. Gjennom dette prosjektet jobbet vi med å kartlegge brukernes behov og forventninger i forhold til briefen, og prototypet så en app-løsning. Siden faget handlet i stor del om selve den digitale prototypingen brukte vi skisse metoder som papirskisser, wireframing, lo-fi og hi-fi prototyping og testing av prototypene. Vi laget også kravspesifikasjoner til disse prototypene. Resultatet fra dette faget var å lære utrolig mye i designprogrammet Figma, samt en dypere forståelse av app utvikling og metodene rundt app utvikling. Appen vi laget heter "Perfect Roomie" og er en prototype av hvordan en student kan treffe den ideelle romkameraten gjennom en digital løsning.

Tingenes Web - “Brannalarm”

Tingenes Web - “Brannalarm”

Ved hjelp av IoT teknologi lagde gruppa, som var satt sammen av interaksjonsdesignere og webutviklere, en brannalarm med en tilhørende applikasjon. Webutviklerne på gruppa fant ut av hvordan IoT teknologien fungerte, og koblet opp RPI'en til en MQTT-tjeneste, for så å koble opp en nettside så vi kunne få alarmen til å gå. Interaksjonsdesignerne jobbet med hvordan applikasjonen og tjenesten rundt alarmen skulle fungere, og vi gjorde en workshop med frivillige for å komme opp med løsninger på hva som burde være i en slik tjeneste før vi utviklet en prototype i Figma. Resultatet var en brannalarm som fungerte ved hjelp av IoT-teknologi og en tilhørende applikasjon med mobil og desktop versjoner.