Hopp til hovedinnhold
Jenny Heimdal Oulie

Jenny Heimdal Oulie


Jeg er Jenny, 22 år og 3. års student på Bachelor i Interaksjonsdesign ved NTNU Gjøvik. Jeg valgte opprinnelig dette studiet fordi jeg liker kreativt idéarbeid og formgivning, og ville ha muligheten til å jobbe med dette i et fremtidsrettet yrke. I en stadig mer kompleks, teknologidrevet verden er det utrolig viktig at vi klarer å lage løsninger som er til glede og nytte for mennesker. Det gjelder uavhengig av ambisjonen – om den er av kommersiell art eller ikke. Godt design er ekte verdiskaping! Og det å få muligheten til å jobbe med idéutvikling og løsninger i brytningspunktet mellom teknologi og psykologi, er derfor ekstra interessant og givende for meg. Jeg jobber godt både i team og alene, tar gjerne overordnet prosjektansvar og er vant til å jobbe tverrfaglig sammen med andre designere. Jeg vil si jeg er svært tilpasningsdyktig og lærer fort. I løpet av studiet, og gjennom prosjekterfaringer, har jeg også fått en særlig lidenskap for prototyping og hvordan man finner de virkelig gode, kreative løsningene på komplekse utfordringer.

Prosjekter

Visningsvenn

Bacheloroppgave

Visningsvenn

Sammen med to andre studenter har vi laget appen «Visningsvenn», et innovasjonsprosjekt som er inspirert av en VG-artikkel som skildrer et problem mange studenter møter i forbindelse med flytting knyttet til studier. Målet med prosjektet var å løse problemene som oppstår når studenter skal ut på boligmarkedet for å leie bolig til studiene. Studenter har ofte en svak posisjon i leiemarkedet og kan i verste fall havne i ugunstige situasjoner basert på tillit til annonsene og utleiers presentasjon av boligen før kontraktsinngåelse. Prosjektet fokuserer på det private leiemarkedet med hensyn til studentenes behov og begrensninger i forhold til fysisk visning. Vi har et ønske om å bidra til å forhindre lignende hendelser for fremtidige studenter, og legger derfor stor vekt på å finne en løsning som er tilgjengelig og brukervennlig. Løsningen «Visningsvenn» er et fremtidsrettet konseptforslag for en ærlig visningsopplevelse for studenter på flyttefot.

App for Ski-NM 2023

Tjenestedesign

App for Ski-NM 2023

I faget IDG3002 Tjenestedesign fikk vi i oppdrag å lage en tjeneste for Ski-NM 2023 med oppdragsgiver Vind IL. Vi fikk friheten til å skape det vi ville, og noe som ville hjelpe målgruppen vår, som i vårt tilfelle var «Gutta Krutt» (Studenter & unge voksne i alderen 18-26). Etter en idédugnad med idégenerering kom vi frem til at vi ønsket å lage en app som løste problemet vårt; «Hvordan kan vi lage en løsning som gir gutta krutt lyst til å gå ski-NM, gir de god oversikt, og gjør det enkelt å finne informasjon før, under og etter arrangementet.» Vi har laget en intuitiv app med informasjon om arrangementet, kart, billettkjøp, kjøp av mat og drikke, rabatter og kuponger, oversikt over transport- og kollektivtilbud, og en musikkfunksjon som gjør at de på arrangementet kan være med å bestemme musikken som spilles.

Spareappen Gryn

Design og prototyping for digitale produkter

Spareappen Gryn

I faget Design og prototyping for digitale produkter fikk vi i oppgave å designe en opplevelse som appellerer til gen z eller millenials, som vil sette til side penger for sitt neste store eventyr eller investering. Vi valgte å lage appen ”Gryn” for sparing med funskjoner vi selv kunne tenke oss, og som vi fant gjennom spørreundersøkelser og brukertester. Appen har en oversiktsside, budsjettside, sparings-side, og en side for sparetips. Funskjonen vi la til, som både vi og brukerene kunne tenke seg, var en ”spar sammen” funksjon hvor man kan legge til venner for å sammen nå sparemål. I denne oppgaven hadde vi et stort fokus på universell utforming og brukervennlighet for å nå alle krav. Her fikk jeg brukt min kreative side under illustrering av logo, navn, og utformingen av prototypen.