Avgangsutstilling 2022, logo

Herman Slaattelid

Interaksjonsdesigner

Herman

Hei, jeg heter Herman, er 22 år og kommer fra Stavanger. Jeg har alltid vært opptatt av design, og da jeg fant Interaksjonsdesign studiet på en skole som NTNU var det en selvfølge for meg å søke her. Jeg foretrekker felter som Psykologi, Tjenestedesign og User Centered Design.

Informasjonsarkitektur - “Lokål”

Informasjonsarkitektur - “Lokål”

Lokål var et prosjekt hvor vi skulle finne en bedre løsning på REKO-ringens salgskanal som i stor grad baserte seg på facebook-grupper og ukentlige markeder på parkeringsplasser. I dette prosjektet brukte vi metoder som dybde-intervju, personas og brukertester, for å på best mulig vis designe en løsning som svarer til brukerens faktiske behov. Vi endte opp med en applikasjon for mobil og desktop, hvor man kunne kjøpe og selge gårdsprodukter, avtale tid og sted personlig, og få en oversikt over bestilte produkter både for forbruker og for produsent.

Web of Things - “NFC booking”

Web of Things - “NFC booking”

I dette prosjektet skulle vi forbedre skolens booking systemer ved bruk av web of things metoder. Vi brukte brainstorming metoder som brainwriting, beslutningsmetoder som dot-voting og prototypet til slutt en Hi-fi prototype i Figma. Vi endte opp med å lage NFC plakater som man enkelt kunne "tappe" mobilen mot for å booke et gruppe-rom, leseplass eller forelesningssal.

Designpraksis i bedrift - “Smartbyen Stavanger”

Designpraksis i bedrift - “Smartbyen Stavanger”

Jobb hos Smartbyen Stavanger var svært lærerikt. Jeg jobbet med dyktige folk med den åpne data portalens design og struktur og fikk opprettet med en godt nettverk. I dette prosjektet brukte vi metoder som dybde-intervju, dot-voting, prototyping i Figma og HTML og CSS koding. Jeg endte opp med å lage en forside for den åpne data portalen, hvor datasettene var sortert på en ny måte som skulle gjøre dem enklere å navigere i for brukeren.