Avgangsutstilling 2022, logo

Erlend Stenersen Sæth

Interaksjonsdesigner

Erlend

Hei, jeg heter Erlend, er 21 år og kommer fra Kløfta. Jeg søkte på studiet rett etter videregående studiespesialiserende. Jeg søkte fordi jeg synes interaksjonsdesign virket som en veldig interessant kombinasjon av psykologi, design og lære om teknologi. Ellers synes jeg dataspill og internett generelt som fenomen er gøyalt og interessant, og hadde en idé om at jeg kunne forstå mer gjennom studiet. Som emner har Ergonomi i digitale medier, Exphil, Kommunikasjon og Grunnleggende psykologi vært favoritter for min del. Prosjekter som jeg synes har vært praktisk interessant å jobbe med er blant annet Reko-ringen-prosjektet i emnet Informasjonsarkitektur og kodingen av personlig nettside i emnet Webkoding.

Web of Things - “Smart Campus”

Web of Things - “Smart Campus”

Prosjektet gikk ut på å jobbe i tverrfaglige grupper på tvers av interaksjonsdesign og webutvikling for å utarbeide en prototype som bruker "Web of things"-teknologi. Prosessen vår kan kort oppsummeres med at vi gjennomførte research, konseptutvikling, brukertesting og prototyping fysisk og digitalt. Metoder vi benyttet i prosjektet var blant annet: ulike former for research, kravspesifikasjon, brukerreiser, brainstorming teknikker, wireframing, programmering av NFC-chip & brukertesting. Endelig resultat var en fysisk poster med programmert NFC-chip inne i seg, som ved "tapping" leder til en hyperlenke for en bookingløsning vi hadde utformet.

Design of Safety Critical Systems - “Design av kontrollrom skjermer for en autonom ferje”

Design of Safety Critical Systems - “Design av kontrollrom skjermer for en autonom ferje”

Prosjektet gikk ut på å designe medium-fidelity skisser av kontrollromskjermer som gir informasjon til en operatør om den pågående statusen til en autonom ferje i Trondheim kalt MilliAmpere. I prosjektet ble det spesielt lagt vekt på informasjonsarkitektur og skjermoppsett, men det ble også gjennomført intervjuer, ulike former for ideering og brukerreiser. Metoder brukt i prosjektet var blant annet: intervjuer, desk research, ideering, wireframing for hånd og digitalt, brukerreiser & personas. Resultatet var et design og et oppsett av en ferje operatørs kontrollrom skjermer, samt tilhørende design av en informasjonsskjerm for passasjerer.

Bachelorprosjekt - “Digitalt utenforskap”

Bachelorprosjekt - “Digitalt utenforskap”

Prosjektet var opprinnelig et ganske åpent et: oppdragsgiveren SmartGjøvik ønsket forslag til tiltak for å bekjempe digitalt utenforskap. Gjennom mange møter med både oppdragsgiver, veileder og brukergruppen har prosjektet etter hvert blitt til et mer avgrenset prosjekt som inkluderer både omfattende innsiktsarbeid, konseptutvikling, prototyping, testing og skriving av bacheloroppgave. Metoder benyttet var: desk research, intervjuer, co-creative ideeringsworkshop, observasjon, personas, brukerreiser, digital wireframing & brukertesting. Resultatet av prosjektet var en bachelor rapport og en interaktiv prototype på en nettside med oversikt over digitale verktøy, tjenester og uttrykk som er relevant spesifikt for seniorer mellom 65 og 75 år i Gjøvik Kommune.