Hopp til hovedinnhold
Eirin Lothe Albriktsen

Eirin Lothe Albriktsen


Hei! Mitt navn er Eirin Lothe Albriktsen, jeg er 25 år og bor i Gjøvik. Jeg tar for øyeblikket en bachelor i interaksjonsdesign ved NTNU i Gjøvik. Her har jeg fått muligheten til å utfolde meg kreativt, samt utfordret mine tanker om tradisjonell kreativitet. Min kreative bakgrunn kommer fra kunst og grafisk design. Dette har vist seg å være svært nyttig for min nåværende utdanning, da jeg raskt kan komme opp med kreative ideer og skissere ut forslag til løsninger.

I 2019 begynte jeg å følge Snapchat kontoen til Løvemammaene som er en fantastisk plattform der mødre (og fedre) deler hvordan hverdagen deres er med et sykt barn i familien. Gjennom denne kontoen ble jeg for første gang introdusert for universell utforming, noe som gjorde at jeg fattet interesse for brukersentrert design. Jeg er vant med å skape estetiske kreasjoner, men det å designe for andre har vært en ny opplevelse for meg som jeg finner svært givende!

Jeg ønsker at brukerens opplevelse av designet skal spille en større rolle i definisjonen av godt design. Jeg mener design må være intuitivt og brukervennlig for å kunne regnes som godt, og dette er noe jeg vil strebe etter å oppnå

Prosjekter

Gjøvikby

Informasjonsarkitektur

Gjøvikby

Oppdraget fra byen vår Gjøvik gikk ut på å konseptualisere og designe en ny løsning for å koble kultur- og næringsliv tettere sammen med publikum. Vi ble delt inn i grupper som besto av webutviklere og interaksjonsdesignere. Vi startet prosessen med å intervjue både arrangører og publikummere gruppevis, dette gjorde at vi endte opp med en stor menge innsikt om brukerne våre. Denne innsikten ble deretter sortert og prioritert, slik at vi fikk et overblikk over ønskene og behovene til brukerne. Parallelt med dette gjennomførte vi en dugnad i emnet der alle skrev inn aktiviteter og arrangementer de kjente til i Gjøvik i et skjema som ble tilgjengeliggjort som en ressurs for alle gruppene i emnet.

Etter å ha gjennomført dette forarbeidet utviklet vi flere scenarioer for å ha et rammeverk for applikasjonen vår. Protagonistene i disse scenarioene var personas basert på våre brukere.