Hopp til hovedinnhold
Anne Sophie Tjøm

Anne Sophie Tjøm


Hei, mitt navn er Anne Sophie Tjøm!

Jeg er en designer, trener, fotograf og utforsker.

Som interaksjonsdesigner basert i Oslo, er jeg lidenskapelig opptatt av å designe brukervennlige produkter og tjenester.

Har du opplevde at printeren er tverr eller blitt dobbeltfakturert for en vare? Dette er eksempler på negative opplevelser som oppstår når interaksjonen ikke lever opp til våre forventninger som brukere. Og dette er nettopp fokuset i utdanningen min - hvordan designe og utforme produkter og tjenester som hjelper brukerne med å oppnå sine mål på en brukervennlig måte. Du kan få mer innsikt i arbeidet mitt og min arbeidsprosess i min portefølje.

Prosjekter

Et smartespeil

Når det analoge og teknologiske møtes gjennom WoT, Web of Things

Et smartespeil

Alle har et speil hjemme som brukes daglig, så hvorfor ikke utnytte det til flere praktiske formål?

I løpet av emnet Web of Things, utviklet vi et digitalt personlig smartspeil som gir studenter en oversikt over nødvendig informasjon for uken.

Målet med emnet var å designe og utvikle web-tilkoblede elektroniske systemer ved å skape et innovativt produkt som løser en virkelighetsnær problemstilling for en bestemt målgruppe. Vi ønsket å løse følgende problemstilling: Hvordan kan vi bruke smartteknologi for å hjelpe studenter ved NTNU Gjøvik med å organisere hverdagen sin bedre og redusere tiden de bruker på telefonen eller datamaskinen?

Vår løsning var et smartspeil som kombinerer de tradisjonelle funksjonene til et speil med moderne teknologi. Speilet gir brukerne en oversikt over deres planlagte gjøremål, avtaler, oppdaterte nyheter og værvarsel. Ved å gi denne informasjonen bidrar speilet til å redusere behovet for å bruke mobiltelefonen eller datamaskinen for å få en oversikt over dagen. Som kan resultere i å effektivisere hverdagen ved å unngå unødvendige forstyrrelser og tidstyver.

En lysbryter med potensiale

Designprinsipper og taktilt design i skjønn harmoni

En lysbryter med potensiale

De fleste har møtt en lysbryter man har brukt tid for å forstå hvordan fungerer.

I emne ble brukersentrert designmetodikk anvendt for å utforske hvordan man kunne løse problemer knyttet til lysbrytere for et valgt rom på designinstituttet. Gruppen min valgte å arbeide med problemstillingen: Hvordan kan vi forbedre lysbryterne i designverkstedet slik at de samsvarer med brukernes behov og forventninger, og tar hensyn til krav om universell utforming?

Vi har valgt å fokusere på å forbedre fremfor å erstatte lysbryteren, og valgte å lage støttestruktur og andre taktile hjelpemidler for å tydeliggjøre skjulte funksjoner og problemer brukerne adresserte underveis i arbeidet. Designprosessen vår resulterte i et romkart, nye lyssoner med tilhørende bryterplatere.

En familieopplevelse

Ski-NM, mer enn bare ski

En familieopplevelse

I et samarbeid med Vind IL skulle vi som studenter være med på å forme det prestisjetunge arrangementet Ski NM 2023. Vi ønsket å lage en tjeneste som ville skape verdi for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv i Gjøvik-området. Problemstillingen vår var: Hvordan kan vi lage et arrangement som handler om mer enn å se på ski, slik at familier med barn på barneskolen sitter igjen med en opplevelse av meningsfylt familietid?

Resultatet av vårt designarbeidet ble et familieområde med aktiviteter som legger til rette for at barnefamilier trives og ønsker å ta del i arrangementet. Løsningen er utformet med hensyn til innsamlet data og kontinuerlig samhandling med målgruppen gjennom hele emnet. Selve løsningen består av fire elementer som samlet gir en visuell og informativ forståelse av tjenesten vi har utformet for oppdragsgiver, Vind IL.