Avgangsutstilling 2022, logo

Anna Roksvåg

Interaksjonsdesigner

Anna

Hei, jeg heter Anna, er 22 år og kommer fra Drammen. Jeg har alltid vært interessert i kunst og design så jeg tenkte det ville være interessant å lære mer om hvilke tanker som ligger bak hvert design. En annen grunn til at jeg søkte på interaksjonsdesign var fordi studiet handler også om å forstå mennesker som jeg synes er veldig spennende og lærerikt. De fagene jeg har foretrukket  er Tjenestedesign fordi da gikk vi gjennom en lang og lærerik prosess veldig nøye. Informasjonsarkitektur var interessant fordi da lærte vi om brukersentrert systemutvikling. Samtidig har Kommunikasjon og Grunnleggende psykologi vært lærerikt og reflekterende.

Tjensetedesign - “HandleHjelpen”

Tjensetedesign - “HandleHjelpen”

Gruppeprosjektet handlet om at vi skulle forbedre handleopplevelsen til personer med nedsatt funksjonsevne. Vi fire på gruppen gikk gjennom en designprosess hvor vi måtte undersøke, analysere, ideutvikle og konseptualisere. Metodene vi brukte var: desktop research, tjenestesafari, affinity mapping, workshop, personas, user journey map, 5 why´s, how might we, value proposition canvas, empathy map, service blueprint, idea portfolio, storyboard, skissering, fysisk prototype og digital prototype. Vi lagde en digital og fysisk prototype av en applikasjon som heter "HandleHjelpen". Den skulle gjøre det lettere å navigere seg rundt på en butikk. Prislappene ville blinke ved den varen man skal ha. Applikasjon ville også hjelpe til med å planlegge handleruten.

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

Denne oppgaven var et gruppeprosjekt hvor vi samarbeidet med REKO-ringen på Gjøvik. Vi fikk i oppgave å designe og konseptualisere en ide for hvordan kjøp og salg av lokale produkter kan forbedres fra den løsningen de bruker i dag som er Facebook. Metodikk brukt var: dybdeintervju, personas for produsent og forbruker, scenario, sitemap, lo-fi og hi-fi prototype for mobil og desktop. Det resulterte i at vi lagde en hi-fi prototype for en applikasjon for mobil og desktop. Applikasjonen skulle gjøre handelen mer oversiktlig for forbrukerne og produsentene. Forbrukeren kunne få en bedre oversikt over annonsene og varene som skulle selges. Produsentene ville få en bedre oversikt over bestillingene. I denne oppgaven fikk vi erfaring med viktige prinsipper innenfor informasjonsarkitektur og brukersentrert systemutvikling.

Fysisk og taktil interaksjon - “Musikkboksen”

Fysisk og taktil interaksjon - “Musikkboksen”

Dette var et gruppeprosjekt hvor vi skulle, i samarbeid med Statped på Gjøvik, lage en ting til en person med nedsatt funksjonsevne. Det vi skulle lage måtte være en fysisk prototype av et objekt eller løsning som kunne være nyttig for brukeren i hverdagen. Metoder vi brukte var: intervju, ideutvikling, skissering, Python- programmering og fysisk prototype. Vi lagde en "Musikkboks" som man kunne henge på en sekk med borrelås. Musikkboksen skulle merke når man var i bevegelse og ikke. Når man var i bevegelse skulle favorittmusikken spille i ørepluggene. Hvis man sto stille stoppet musikken å spille. Med denne løsningen kunne det gjøre det enda lettere og morsommere for brukeren å være i aktivitet. Det ville gi brukeren glede.