Avgangsutstilling 2022, logo

Ann Margit Krog

Interaksjonsdesigner

Ann Margit

Hei, jeg heter Ann Margit, er 27 år og kommer fra Årnes. Jeg har alltid vært en nysgjerrig person som har likt å løse problemer. Med min bakgrunn innenfor sykepleien har jeg alltid visst at jeg vil jobbe med mennesker, men savnet å bruke min kreativitet for å hjelpe på flere områder. Derfor ble Interaksjonsdesign min redning! Jeg synes det er veldig spennende å grave i menneskers behov og lage løsninger som kan gjøre hverdagen enklere. Jeg synes spesielt at Velferdsteknologi var et spennende fag, da det setter søkelys på et stort behov innenfor fremtidens helsetjeneste og kapasitet. Jeg vil også trekke frem Tjenestedesign med et helhetlig fokus på løsninger.

Tjenestedesign - “Vertigo og dagligvarehandel”

Tjenestedesign - “Vertigo og dagligvarehandel”

Prosjektet gikk ut på å forbedre dagligvarehandel opplevelsen for personer som har utfordringer med svimmelhet. Etter å ha samlet mengder med innsikt, ble det avdekket en rekke problemer og triggere for målgruppen. Underveis i prosjektet brukte vi metoder fra tjenestedesign, og jobbet med en Double Diamond tilnærming. Løsningen ble et konsept bestående av en justerbar, grunnere handlevogn, mer dempet punktbelysning og sitteplasser midt i butikken. Løsningen ble prototypet både digitalt og fysisk, og deretter testet på brukerne med gode tilbakemeldinger.

Prosjekt - “Scootsafe”

Prosjekt - “Scootsafe”

Prosjektet var tverrfaglig med medlemmer fra Interaksjonsdesign og Webutvikling. Vi lagde en killswitch mekanisme for elektriske sparkesykler, for å unngå alvorlige hodeskader som følge av fall på el-sparkesykkel. Her ble det brukt Design Tenkning som metode. Løsningen ble en el-sparkesykkel med hjelm som er låst til sparkesykkelen. For å kunne kjøre må man låse opp hjelmen på appen, og faktisk sette hjelmen på hodet. Sensorer i hjelmen vil registrere om hjelmen er på og dersom man tar den av under turen vil el-sparkesykkelen stoppe gradvis. For å avslutte turen må hjelmen settes på plass.

Design of safety critical systems - “Design av kontrollrom og passasjer informasjon for automatisk ferge”

Design of safety critical systems - “Design av kontrollrom og passasjer informasjon for automatisk ferge”

Prosjektet gikk ut på å designe en løsning for både skjermer og fysisk oppsett av kontrollrommet for en automatisk ferge. I tillegg ble det designet en løsning for passasjerinformasjon om bord på fergen. Det ble gjennomført intervjuer for både passasjerer og operatører på kontrollrom. Basert på innsikten ble flere problemer definert som igjen la grunnlaget for skisser og videre iterasjoner frem til endelig løsning. Designtenking og tjenestedesign ble brukt for å ha en strategisk måte å angripe oppgaven på. Løsningen baserte seg på 3 hovedskjermer foran operatøren med alarmsystem, dashbord og navigasjon. De store skjermene bak viser kameraer over båten og forventet rute. Løsningen hadde også joystick og egen telefonløsning.